Piesze przejście graniczne w Malhowicach zagrożone przez opieszałość MSZ

Projektowane właśnie przejście graniczne Malhowice – Niżankowice miało być pierwszym, w którym od początku miał funkcjonować także terminal odpraw pieszych i rowerzystów. Decyzję tę podjęto już w 2013 roku.

Reklamy

 

Pozostawało jedynie zaktualizować notę dyplomatyczną określającą charakter przejścia, poprzez dopisanie do niej czterech słów: „oraz pieszych i rowerzystów”. Mimo iż MSZ miało na to trzy lata, zadanie to okazało się dla polskich i ukraińskich dyplomatów za trudne.

 

Więcej na ten temat w poniższym linku. Zachęcam do zajęcia się tematem.

http://porteuropa.eu/ukraina/granica/5658-piesze-przejscie-w-malhowicach

 

Jakub Łoginow

www.porteuropa.eu