Pismo w sprawie szynobusu do Hrubieszowa

Pismo posła Sławomira Zawiślaka do Dyrektora Zakładu Przewozów Regionalnych Oddział w Lublinie p. Justyny Mądry w sprawie przywrócenia komunikacji kolejowej na trasie Zamość-Hrubieszów.

Reklamy

W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców Zamojszczyzny słusznymi postulatami zabezpieczenia dostępu do transportu publicznego w tym odtworzenia zlikwidowanych w regionie połączeń kolejowych, jako poseł na Sejm RP już od 2009r. stale podejmujący działania na rzecz realizacji oczekiwań społecznych, uprzejmie informuję Panią Dyrektor o kolejnej inicjatywie.

Popierając stronę społeczną, wystąpiłem o zorganizowanie spotkania samorządowców powiatu hrubieszowskiego oraz przedstawicieli innych podmiotów, którego celem byłoby przywrócenie komunikacji kolejowej na trasie Zamość-Hrubieszów.

Dnia 21.02.2012r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyło się spotkanie, również z moim udziałem, w którym uczestniczyli samorządowcy z terenu powiatu hrubieszowskiego. W toku przeprowadzonej dyskusji w/w wyrazili zainteresowanie realizacją projektu uruchomienia połączenia szynobusowego z Hrubieszowem. Zebrani samorządowcy nie wykluczający swojego zaangażowania w realizację podniesionego projektu zdecydowali o konieczności zorganizowania kolejnego spotkania, w którym, zgodnie z jednomyślną opinią, powinni również wziąć udział kompetentni przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie, oraz spółki Przewozy Regionalne. Organizacji ponownego spotkania podjęło się Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.

Mając na uwadze zainteresowanie zgromadzonych m.in. kosztochłonnością projektu, oraz potrzebę merytorycznego przygotowania się do kolejnej dyskusji, uprzejmie proszę Panią Dyrektor o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jakie są techniczne i finansowe możliwości uruchomienia szynobusu na linii Zamość- Hrubieszów?
  2. Proszę o podanie wysokości kwoty niezbędnej do uruchomienia omawianej wersji połączenia szynobusowego.

 

Poseł na Sejm RP

Sławomir Zawiślak