PO WER w rocznym obiektywie – ZDJĘCIA

W okresie od października 2016 r. do grudnia 2020 r. około 3 tys. osób zostało przeszkolonych i uzyskało kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia do wykonywania zawodu, które umożliwiły podjęcie pracy już podczas odbywania kary pozbawienia wolności. Zrealizowano 243 cykle szkoleniowo-aktywizacyjne. To wszystko w ramach projektu PO WER 2014-2020.

Reklamy

W jednostkach penitencjarnych Służby Więziennej okręgu lubelskiego realizowany był projekt pod nazwą „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. Organizowane szkolenia współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Trudne, ale nie niemożliwe

Za nami 2020 rok, rok pandemii, rok w którym wprowadzono w kraju stan zagrożenia epidemiologicznego, co spowodowało konieczność wstrzymania realizacji cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa osadzonym, osobom realizującym te działania oraz funkcjonariuszom i pracownikom jednostek penitencjarnych. Pomimo tego Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Lublinie udało się zrealizować 52 cykle szkoleniowo-aktywizacyjne w ośmiu jednostkach penitencjarnych. Było to możliwe tylko dzięki wdrożeniu konkretnych zasad, działań ukierunkowanych na zwalczaniu skutków koronawirusa.

Reklamy
Stolarz, monter, brukarz i wiele innych

Dużą popularnością jak w latach ubiegłych cieszyły się kursy ogólnobudowlane takie jak : Nowoczesne wykończenie wnętrz, Monter/konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Stolarz meblowy, Brukarz, Monter sieci elektrycznych, Spawacz, Zagospodarowanie terenów zielonych, Opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Każde szkolenie zawodowe obejmowało część teoretyczną oraz zajęcia praktyczne, ponadto osadzeni byli szkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych były umiejętności samodzielnego poruszania się po rynku pracy, w związku z czym w ramach kursów osadzeni mieli możliwość zapoznania się z zasadami pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego. Osoby przeszkolone, posiadające odpowiednie kwalifikacje podejmowały pracę na rzecz jednostek penitencjarnych, jednostek samorządu terytorialnego lub kontrahentów zewnętrznych.

Mieć znaczy być

Uczestnictwo w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oznaczało dla osadzonego możliwość nabycia nowych kwalifikacji w atrakcyjnych zawodach, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnych rynkach pracy. To także nabycie umiejętności „poruszania’’ się po takim rynku, zaprezentowania siebie jako dobrego pracownika oraz zmiana sposobu myślenia na taki, w którym priorytetem staje się zaangażowanie, lojalność i odpowiedzialność. Bo przecież mieć to znaczy być.

(info: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie, fot. jednostki penitencjarne okręgu lubelskiego)


Zobacz też:

Hrubieszów: Poszukiwany do odsiadki przyjechał po znajomą… pod zakład karny

Hrubieszów: Poszukiwany do odsiadki przyjechał po znajomą… pod zakład karny


LubieHrubie na YouTube