Podaruj Dzieciom GODNE Święta

Już w ten weekend w sklepach TESCO w całym województwie przy kasach staną wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża. Pomogą zapakować zakupy i będą zachęcać do wsparcia programu „Godne Dzieciństwo”. Z wrzuconych do puszek datków przygotujemy paczki świąteczne dla dzieci.

Reklamy

Zbiórki odbędą się w sklepach Tesco w:

Biłgoraju, przy ul. Gen. Komorowskiego 18,

Chełmie, przy ul. Lwowskiej 24,

Hrubieszowie, przy ul. Dworcowej 4,

Lubartowie, przy ul. Lubelkiej 84,

Lublinie, przy ul. Orkana 4,

Łęcznej, przy ul. Chełmskiej 29,

Opolu Lubelski, przy ul. Podzamcze 27,

Puławach, przy ul. Dęblińskiej 18d,

Radzyniu Podlaskim, przy ul. Mieczysława Stagrowskiego 1.


Godne Dzieciństwo

 

Zarys:

Program „Godne Dzieciństwo”  powstał z myślą o pomocy najbardziej potrzebującym rodzinom, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży. W obecnej sytuacji gospodarczej, to właśnie dzieci i młodzież są najbardziej narażeni na skutki ubóstwa. Polski Czerwony Krzyż podjął wyzwanie, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zapewnie dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin ubogich, lepszego startu w dorosłość. Dzięki wieloletnim doświadczeniom PCK stworzył program, który oferuje dzieciom kompleksową opiekę dostosowaną do ich potrzeb.

 

Założenia programu (rys socjologiczny):

Od 1989 r. Polska jest jednym z krajów, w którym zachodzą szybkie zmiany ekonomiczne
i społeczne. Dzięki gospodarczemu rozwojowi, poziom życia w polskim społeczeństwie nieco się poprawił. Mimo tego ubóstwo nadal jest jednym z najważniejszych problemów społecznych w naszym kraju. Wielu rodzin z powodu złej sytuacji materialnej, nie stać na zabezpieczenie wszystkich potrzeb dzieci,  które wychowują. W obecnym systemie pomocy socjalnej brakuje świadczeń skierowanych do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, np.: ubogich czy bezrobotnych. Problem ten dostrzegają organizacje pozarządowe, takie jak Polski Czerwony Krzyż, które oferują ludności  pomoc socjalną i humanitarną.

Co roku Główny Urząd Statystyczny publikuje dane dotyczące sytuacji materialnej Polaków. Niestety od kilku lat status majątkowy polskiego społeczeństwa nie poprawia się. Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, wzrost cen żywności i utrzymania powodują wzrost niektórych wskaźników zagrożenia ubóstwem, a w najlepszym przypadku stagnację obecnego poziomu ubóstwa.

W 2011 roku, w porównaniu ze wcześniejszymi latami, skala ubóstwa w Polsce nie zmieniła się. 2,5 mln osób żyje w skrajnym ubóstwie. Prawie 17 % naszego społeczeństwa (ok. 6,5 mln osób) na co dzień żyje w niedostatku i nie stać ich na zaspokojenie swoich wszystkich potrzeb, tj.: jedzenia, dachu nad głową, higieny i edukacji. Pośród tej grupy najbardziej zagrożone i cierpiące są dzieci. 1/3 dzieci i młodzieży do lat 18 zagrożona jest skrajnym ubóstwem. Obecnie w Polsce, co 4 dziecko poniżej 15 roku życia jest niedożywione, a co 8 żyje w ubóstwie. Oznacza to, że prawie 700 000 dzieci potrzebuje wsparcia. W najgorszej sytuacji są dzieci pochodzące z rodzin wielodzietnych oraz z terenów popegerowskich i tzw. „Ściany Wschodniej”.

 

Cel programu:

Celem programu „Godne Dzieciństwo” jest zapewnienie kompleksowej opieki potrzebującym dzieciom. W ramach programu PCK stwarza dzieciom szansę na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb, edukację i rozwój osobisty, a w rezultacie uniknięcie pokoleniowej biedy.

 

Grupa docelowa:  

Grupą docelową programu są dzieci i młodzież (w wieku 7-18 lat) pochodzące z ubogich środowisk. Wiele z nich potrzebuje wsparcia w procesie kształcenia, w nabywaniu 

i utrwalaniu umiejętności związanych z życiem społecznym oraz pozytywnego wzorca
do spędzania wolnego czasu zarówno w czasie roku szkolnego, jak i wakacji. W rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym brak funduszy na zaspokojenie podstawowych potrzeb, tj. jedzenie, higienę, czy edukację.

 

Opis programu:

Program „Godne Dzieciństwo’ powstał w 2001 roku, w odpowiedzi na pogarszającą się ówcześnie sytuację materialną polskiego społeczeństwa. Dzieci pochodzące z ubogich środowisk skazane są na wykluczenie społeczne. Polski Czerwony Krzyż od ponad 11 lat stara się temu zapobiec. „Godne Dzieciństwo’ to program, dzięki któremu tysiące polskich dzieci mają szansę na beztroskie i godne dzieciństwo, a w rezultacie uniknięcie pokoleniowej biedy

Program Godne Dzieciństwo, to całoroczny program Polskiego Czerwonego Krzyża, w ramach którego zapewniamy każdemu potrzebującemu dziecku kompleksową opiekę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.  

Przez cały rok dzieci dożywiane są w szkolnych stołówkach lub świetlicach. W marcu organizujemy „Gorączkę złota”, w której „grosze” zamieniają się w środki na kolonie dla dzieci, na których odpoczywają od codziennych trosk i uczą się, jak sobie radzić 

z problemami. Po powrocie z wakacji dzięki „Wyprawce dla żaka” wyposażamy dzieci w przybory szkolne i książki. Przed świętami w ramach „Czerwonokrzyskiej gwiazdki” przygotowujemy upominki z niezbędnymi ubraniami i artykułami higienicznymi. Przez cały rok w ramach programów edukacyjnych PCK, prowadzonych w szkołach, dbamy o kształtowanie postaw wzajemnej życzliwości, zrozumienia i tolerancji. Uczymy zasad zdrowego żywienia, postawy społecznego zaangażowania i radzenia sobie z problemami.

 

Akcje/działania prowadzone w ramach programu: 

  1. 1.      Dożywianie

Dla dziecka niedożywienie jest bardzo wstydliwym problemem. Głód nie pozwala mu skoncentrować się na lekcji, przez co pogarszają się jego wyniki w nauce. Głodne i zaniedbane dziecko często bywa obiektem drwin, przez co zaburzone są jego relacje z rówieśnikami i skazane jest na wykluczenie społeczne. Obniża to jego szansę na zdobycie wykształcenia, a w przyszłości satysfakcjonującej pracy.

Polski Czerwony Krzyż regularnie dożywia dzieci w szkołach, świetlicach i na wakacjach. Dla części z podopiecznych PCK, obiad oferowany w szkolnej stołówce, to jedyna szansa na zjedzenie ciepłego posiłku w ciągu dnia. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby posiłki przygotowywane były z produktów o najwyższej jakości. Zbilansowana dieta jest niezmiernie ważna dla rozwoju dzieci i młodzieży. 

           

Kampania Walki z Głodem

16 października obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Głodem w tym dniu na całym świecie zbierane są fundusze na programy dożywiania. Data ta została wybrana przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (FAO) w 1947 r.

Od 1999 r. Polski Czerwony Krzyż prowadzi Kampanię Walki z Głodem, której celem jest nie tylko walka z głodem i ubóstwem, ale przede wszystkim edukacja społeczeństwa o zdrowym odżywianiu i prowadzeniu zdrowego stylu życia. Od 13 lat, 16 października, w  całym kraju odbywają się happeningi, konkursy, zbiórki żywności w marketach oraz kwesty uliczne na zakup żywności dla najbardziej potrzebujących lub dofinansowanie obiadów dla dzieci w szkołach.

 

  1. 2.      Gorączka Złota

Co roku Polski Czerwony Krzyż w ramach akcji „Gorączka Złota” zbiera fundusze na zorganizowanie wypoczynku letniego dla najuboższych dzieci.

Gorączka Złota” to akcja, w której  zbierane są  „złote monety” o nominałach 1, 2 i 5 groszy. W ramach akcji w całej Polsce wolontariusze PCK prowadzą zbiórki uliczne, zbiórki w sklepach, szkołach, firmach, a także w zaprzyjaźnionych firmach – partnerach PCK. Warto podkreślić fakt, że większość wolontariuszy biorących udział w „Gorączce Złota”,  to uczniowie, którzy pomagają swoim rówieśnikom. Akcja „Gorączka Złota” oprócz pozyskania środków na kolonie, ma także wymiar społeczny. Podczas akcji promowana jest idea wolontariatu – bezinteresownej pomocy drugiej osobie. Akcja „Gorączka złota” trwa od marca do czerwca.

 

  1. 3.      Kolonie

PCK organizuje wypoczynek letni dla dzieci pochodzących z rodzin najuboższych. Każdego roku prawie 4 miliony dzieci spędza lato w domu z powodu braku funduszy na wakacje. Szacuje się, że jest to około 65% polskich dzieci. Są to najczęściej dzieci ubogie, zaniedbane edukacyjnie i wychowawczo, z rodzin niepełnych oraz marginalizowanych. Dzięki „Koloniom z PCK” dzieci mają szansę spędzić wakacje poza domem i odreagować trudną sytuację rodzinną i społeczną. Przez dwa tygodnie dzieci wypoczywają w górach, nad morzem i w innych atrakcyjnych regionach. Mają zapewnione pełnowartościowe posiłki i ciekawy program edukacyjny. Wybór uczestników kolonii letnich jest dokonywany na podstawie informacji dostarczanych przez szkolnego pedagoga lub pracownika socjalnego.

 

  1. 4.      Wyprawka dla Żaka

„Wyprawka dla Żaka” to akcja Polskiego Czerwonego Krzyża, której celem jest  zapewnienie potrzebującym dzieciom wyprawek do szkoły.

Pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym dla wielu dzieci jest stresującym momentem. Każdy uczeń marzy, aby po wakacjach nie tylko pochwalić 

się wspomnieniami letnich przygód, ale także wyposażeniem tornistra czy nowym piórnikiem. Niestety nie każdy rodzic może spełnić te małe marzenia swojego dziecka. Polski Czerwony Krzyż stara się, aby pierwszy dzień w szkole był dla wszystkich dzieci miłym wspomnieniem.

Tradycyjnie w sierpniu rozpoczyna się ogólnopolskie zbieranie funduszy na wyprawki dla żaków. W całym kraju organizowane są kwesty (na ulicach, w supermarketach, festynach itp.) i zbiórki artykułów szkolnych.

Każdy podopieczny PCK na początku roku szkolnego otrzymuje plecak, w którym znajdują się zeszyty, przybory szkolne, bloki rysunkowe, kredki, plastelina itp.

 

  1. 5.      Czerwonokrzyska Gwiazdka

Czerwonokrzyska Gwiazdka jest jedną z najstarszych akcji prowadzonych przez Polski Czerwony Krzyż. Naszą pomoc kierujemy do najuboższych i opuszczonych, do rodzin wielodzietnych oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Co roku pracownicy każdego Oddziału PCK przygotowują spotkania wigilijne dla najuboższych mieszkańców oraz spotkania gwiazdkowe dla dzieci i młodzieży. Podczas spotkań uczestnicy mogą wspólnie zjeść uroczystą kolację, zaśpiewać kolędy, porozmawiać. PCK stara się, aby w ten wyjątkowy dzień, nikt nie był samotny.
Dla uczestników „Czerwonokrzyskiej Gwiazdki” przygotowywane są paczki z podarunkami (żywnością, środkami czystości, ubraniami, słodyczami, zabawkami i książkami). Pomoc materialna to nie jedyny wymiar „Czerwonokrzyskiej Gwiazdki”. Równie ważna jest towarzysząca jej rodzinna, ciepła atmosfera, radość dawania.

 

  1. 6.      Świetlice

Na terenie całego kraju Polski Czerwony Krzyż prowadzi 50 świetlic środowiskowych, w których na co dzień dzieci i młodzież mogą spędzić czas po zajęciach szkolnych. Do świetlic uczęszczają głownie dzieci pochodzące z rodzin potrzebujących. W trakcie pobytu w świetlicy dzieci mają zapewniony posiłek, opiekę wychowawcy oraz pomoc w odrabianiu lekcji i utrwalaniu wiedzy przyswojonej w szkole. Ponieważ wielu rodziców nie może w ten sposób pomagać swoim dzieciom, jest to zasadniczy składnik codziennych zajęć świetlicowych, dzięki któremu korzystający ze świetlic poprawiają swoje oceny szkolne, przyswajając sobie wiedzę
i techniczne umiejętności.

W świetlicach środowiskowych organizowanych jest szereg gier edukacyjnych, zajęciach muzycznych i sportowych. Zajęcia takie podnoszą aktywność dzieci, zwiększają ich potencjał twórczy i społeczny, umożliwiają tworzenie więzi koleżeńskich i przyczyniają się do poprawy zdrowia i samopoczucia wszystkich korzystających ze świetlicy.

Świetlice stały się miejscami, w których zarówno dzieci, jak i ich rodzice znajdują dla siebie ciekawą ofertę edukacyjna i kulturalną. Są integralnym elementem środowiska, dzięki nim dzieci mają większy dostęp do edukacji, poznają świat i uczą się postaw społecznego zaangażowania.

Podopieczni świetlic uczestniczą w programach edukacyjnych (tj. „Super Wiewiórka”, „Ratowniczek”), dzięki którym poznają zasady udzielania pierwszej pomocy, dbania o higienę jamy ustnej, uczą się jak bezpiecznie zachowywać się w różnych sytuacjach. Dzieci uczą się numerów telefonów alarmowych, ćwiczą w jaki sposób wezwać pomoc, jak unikać niebezpiecznych sytuacji. Poprzez zabawę kształtujemy u dzieci nawyki zdrowego odżywiania się, a także dbania o środowisko naturalne. Wiele uwagi poświęcamy zasadom bezpiecznego poruszania się po drodze oraz postawą niesienia bezinteresownej pomocy. Uczymy wrażliwości i tolerancji wobec osób starszych, słabszych i chorych.

Wszystkie w/w akcje i działania Polskiego Czerwonego Krzyża na rzecz dzieci i rodzin potrzebujących składają się na program „Godne Dzieciństwo”.

 

„Godne Dzieciństwo” w liczbach

Przez 11 lat Polski Czerwony Krzyż w ramach programu „Godne Dzieciństwo” sfinansował ponad 6 000 000 ciepłych posiłków, przekazał ponad 120 000 wyprawek szkolnych, zorganizował kolonie i obozy dla 33 000 dzieci i podarował ponad 250 000 paczek świątecznych. Nie byłoby to możliwe bez pomocy sponsorów i darczyńców.

 

W 2011 r. pomogliśmy 32 275 dzieciom i młodzieży, w tym 11 493 ze środowisk zagrożonych wykluczeniem Każde z dzieci otrzymało od nas wyprawkę szkolną, paczki na Wielkanoc i Boże Narodzenie. Na 46 turnusach wypoczywało ponad 2 250 dzieci z całej Polski, ponadto zorganizowano 22 półkolonie dla 745 uczestników. Na pomoc socjalną oraz dożywianie Polski Czerwony Krzyż wydał łącznie 1 245 048 złotych.