12 kwietnia 2024

Podhorce: Pismo mieszkańców w sprawie wydobywania piasku przy zabytkowym Cmentarzu Ofiar I Wojny Światowej

Jako mieszkańcy miejscowości Podhorce w gminie Werbkowice domagamy się natychmiastowej interwencji w sprawie wydobywania piasku przy zabytkowym Cmentarzu Ofiar I Wojny Światowej w Podhorcach.

 

Mieszkańcy miejscowości Podhorce

Do:
Lubelski Urząd Wojewódzki
Delegatura w Zamościu
ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość

 

Zawiadomienie

Jako mieszkańcy miejscowości Podhorce w gminie Werbkowice domagamy się natychmiastowej interwencji w sprawie wydobywania piasku przy zabytkowym Cmentarzu Ofiar I Wojny Światowej w Podhorcach.

Obraz, jaki widzi się przy cmentarzu, to znaczy koparki kopiące obok mogił oraz jeżdżące ogromne samochody ciężarowe, nie pozwala na przemilczenie tematu i przejście obok. Szczególnie dla nas mieszkańców jest to bolesny widok, ponieważ jest to cmentarz zabytkowy, będący symbolem naszej miejscowości.

Zupełnie niezrozumiały jest dla nas brak zainteresowania oraz kontroli nad tymi pracami ze strony Gminy lub Starowstwa, ponieważ uważamy, że takie prace powinny być prowadzone, jednak przy zachowaniu odpowieniej odległości oraz usznowaniu pamięci i godności ludzi spoczywających na tym zabytkowym cmentarzu. Boimy się, że bez stanowczej interwencji, za jakiś czas, zostaniemy pozbawieni nie tylko drogi, którą już teraz ciężko przejechać rowerem lub autem, a także symbolicznego cmentarza.

Prosimy o interwencję i pomoc.

 

Z poważaniem,

Mieszkańcy miejscowości Podhorce

 

Do wiadomości:
1) Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
2) Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Warszawa
3) poseł Marek Poznański