Pogranicznicy spotkali się z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Nadbużański Oddział Straży Granicznej oraz Zarząd ds. Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej był organizatorem spotkania konsultacyjnego, w ramach projektu „Organizowanie powrotów przymusowych – część IV”.

Reklamy

Do udziału w projekcie zaproszeni zostali przedstawiciele Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Instytutu na Rzecz Państwa Prawa, Caritas Diecezji Siedleckiej, Caritas Archidiecezji Lubelskiej, Domu Dziecka nr 9 w Warszawie oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Podczas spotkania omówiono wnioski z działań monitoringowych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Zwrócono uwagę na działania w zakresie świadczenia odpowiedniej pomocy prawnej, opieki medycznej oraz możliwości wysyłania i otrzymywania korespondencji przez cudzoziemców. Kolejną kwestią poruszaną podczas spotkania były powroty przymusowe cudzoziemców z terytorium RP.


Źródło i fot. NOSG