23 maja 2024

Policyjne newsy 21 XI 2006

Śledztwa w sprawie naruszenia ciszy przedwyborczej

Policja została zawiadomiona o przypadkach, w których mogło dojść do złamania ciszy wyborczej. Według zawiadomień:

– w Liskach w czasie ciszy wyborczej przekazywane były wyborcom informacje o możliwości dowożenia ich do punktów wyborczych, do których dołączone były ulotki reklamujące jednego z kandydatów na wójta gminy Dołhobyczów,

– w Witkowie i Chłopiatynie mieszkańcy byli dowożeni do komisji wyborczych i agitowani przez dwóch kandydatów na wójtów gminy Dołhobyczów.

Policja sprawdza wiarygodność doniesień i prowadzi czynności wyjaśniające w sprawie naruszenia ciszy przedwyborczej, co jest zagrożone karą grzywny.

Wypadek w cukrowni

15 listopada w Cukrowni Werbkowice zatrudniony czasowo 22 – letni magazynier został znaleziony przez innych pracowników zakładu na taśmowym transporterze, który wciągnął w swój mechanizm ręce mężczyzny. W wyniku wypadku jedna ręka poszkodowanego została złamana, a druga zmiażdżona.