17 lipca 2024

Pomnik Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej odsłonięty [ZDJĘCIA]

W dniach 27 – 28 sierpnia, odbyły się obchody 102 rocznicy Bitwy pod Komarowem – Święta Kawalerii Polskiej – Komarowska Potrzeba 2022 oraz odsłonięcie Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej.

Reklamy

Obchody zorganizowane zostały przez Stowarzyszenie „Bitwa Pod Komarowem”, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Dowództwo Garnizonu Warszawa. Uroczystość została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Organizację uroczystości współfinansował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Organizatorzy – ww. organizacje pozarządowe pozyskały także na ten cel środki z IDMN im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja Wolność po polsku 2022 oraz Fundacji Orlen, PKP LHS sp. z o.o., Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Reklamy

Obchody odbyły się przy wsparciu Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, 18. Dywizji Zmechanizowanej, 32. Wojskowego Oddziału Gospodarczego z Zamościa, 33. Wojskowego Oddział Gospodarczy z Nowej Dęby, 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, Gminy Sitno i Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna.

Ważnym punktem programu uroczystości  było odsłonięcie Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej. Inwestycja została zrealizowana przez Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” – inicjatora i inwestora budowy Pomnika przy wsparciu partnerów: Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Stowarzyszenia Polski Klub Kawaleryjski. Monument powstał pod mecenatem dr h.c. Marka Maleckiego, dzięki darowiznom zebranym wśród obywateli Rzeczpospolitej Polskiej przy ważnym zaangażowaniu środowisk Kawalerii Ochotniczej oraz dofinansowaniu ze środków pozyskanych z budżetu Państwa, Konkursów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Instytutu Pamięci Narodowej.

Reklamy

Symbolicznego odsłonięcia Pomnika dokonali: Mariusz Błaszczak — Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej, Prof. dr hab. Piotr Gliński — Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dr Karol Nawrocki — Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, gen. Rajmund Andrzejczak — Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,  dr h.c. Marek Małecki, Tomasz Dudek — Prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” oraz poseł Sławomir Zawiślak — Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość.

Program pierwszego dnia uroczystości (27.08.2022 r.) rozpoczął capstrzyk kawaleryjski na miejscowym cmentarzu w Komarowie. Przy mogile poległych kawalerzystów odbyła się wspólna modlitwa a następnie złożenie wieńców i wiązek przez delegacje, przy asyście licznych pocztów sztandarowych i proporcowych poddziałów i oddziałów kawalerii ochotniczej, sztandarów Kół Rejonowych ŚZŻAK Okręg Zamość, NSZZ „Solidarność” i NSZZ RI „Solidarność”, Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny, Związku Piłsudczyków Oddział Terenowy w Zamościu oraz innych społecznych organizacji.

Następnie w Kościele Św. Trójcy w Komarowie-Osadzie została odprawiona Msza Święta w intencji poległych kawalerzystów. Uroczyste nabożeństwo koncelebrowali Ks. Błażej Górski Kapelan Komarowskiej Potrzeby, który wygłosił kazanie, Ks. Konrad Zalewski Kapelan 25. Zamojskiego Batalionu Lekkiej Piechoty, Ks. dr Franciszek Nieckarz Proboszcz Parafii pw. Trójcy Świętej w Komarowie i Ks. prałat Stanisław Czenczek z Przemyśla.

Przed Mszą Św. w imieniu organizatorów głos zabrali: Witold Marucha Wicestarosta Powiatu Zamojskiego, Sekretarz ŚZŻAK O/Zamość, który serdecznie powitał zebranych oraz współorganizator uroczystości – Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak.

Pierwszy dzień uroczystości uświetnił koncert patriotyczny w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który odbył się na wzgórzu przy Pomniku w Wolicy Śniatyckiej. Artyści z RZAWP, jak zwykle ze znanym sobie kunsztem, zaprezentowali bogate widowisko z udziałem Orkiestry Symfonicznej, Chóru, Baletu i Solistów. Ponad 1,5 godzin-nowego koncertu wysłuchali liczni mieszkańcy Zamojszczyzny. Na ręce wyjątkowych Artystów przedstawiciele Zarządu ŚZŻAK O/Z Poseł Sławomir Zawiślak i Witold Marucha wraz z bukietem kwiatów złożyli najserdeczniejsze podziękowania za pięknie przygotowany patriotyczny program, który dopełnił sobotnie uroczystości. Organizatorzy tego wieczoru przygotowali jeszcze jedną niespodziankę, nad oświetlonym iluminacją Pomnikiem przeleciał wojskowy helikopter 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. W zakończeniu programu miało miejsce także wyróżnienie Odznaką Honorową Zasługi dla ŚZŻAK Pani Anny Rojek, członka Zarządu ŚZŻAK O/Z, Komendanta 10. Drużyny Harcerskiej „Traperski Krąg” z Suśca. Aktu dekoracji dokonali Skarbnik Zarządu Głównego ŚZŻAK w Warszawie Maciej Jarosiński z ww. przedstawicielami zamojskiego Okręgu.

Obok wyżej wymienionych w pierwszym dniu obchodów udział wzięli także m.in.: Poseł na Sejm Teresa Hałas, Senator RP Jerzy Chróscikowski, Przedstawiciel Posła na Sejm RP Kazimierza Chomy, gen. bryg. Adam Marczak – Zastępca Szefa Sztabu w Dowództwie Eurokorpusu we Francji, płk rez. Marek Dragan Prezes Stowarzyszenia Polski Klub Kawaleryjski, płk Artur Ochal reprezentujący gen. broni Wiesława Kukułę – Dowódcę WOT, ppłk Mariusz Lewczuk Dowódca 12. Batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich reprezentujący Dowódcę 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, ppłk Michał Kostrubiec Dowódca 2 Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, 14. Batalion Ułanów Jazłowieckich reprezentował  ppłk Michał Kostrubiec z 12. Brygady Zmechanizowanej, płk Stanisław Sarzyński Prezes Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu wraz z grupą kolarzy, Monika Zawiślak Dyrektor Delegatury LUW w Zamościu reprezentująca Wojewodę Lubelskiego Lecha Sprawkę, Janusz Brzozowski – Członek Zarządu Powiatu oraz Radny Rady Powiatu Zamojskiego, Jerzy Marucha – Radny Rady Powiatu Zamojskiego, Bartosz Popek – Wójt Gminy Grabowiec, Delegacja z Urzędu Gminy Komarów – Osada Beata Korona – Skarbnik Gminy Komarów-Osada i Jerzy Pałczyński – Przewodniczący Rady Gminy Komarów-Osada,Agnieszka Biernacka-Ochal Kierownik Klubu 3. ZBZ, Marek Walewander – Wiceprzewodniczący Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, Jerzy Zacharow Prezes Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny, Anna Subocz-Chachuła – Dyrektor Delegatury Inspekcji Handlowej w Zamościu, Władysław Kasprzak – właściciel Van Tax, Krzysztof Goch Przewodniczący Związku Piłsudczyków Oddział Terenowy w Zamościu, Waldemar Leszczyński Dyrektor Bursy nr 2 w Zamościu, Marek Splewiński Przewodniczący Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej, Delegacja I Kompanii Kadrowej z Krakowa, Katowic, Olsztyna pod przewodnictwem Komendanta Marszu Andrzeja Fischera.

W niedzielę, 28 sierpnia 2022 r. miały miejsce główne uroczystości przy Pomniku w Wolicy Śniatyckiej. Przygotowania do wielkich obchodów trwały wiele miesięcy i angażowały w działania szereg osób, ludzi wielkiego patriotycznego serca, których misją stało się stanie na straży pamięci o ostatniej wielkiej kawaleryjskiej bitwie XX wieku.

Ważnym wydarzeniem, które stanowiło podsumowanie starań strony społecznej, pracy społeczników na rzecz upamiętnienia czynu polskich kawalerzystów było odsłonięcie podczas tegorocznej uroczystości Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej.

Pomnik Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej powstał dzięki darowiznom pochodzących ze zbiórek społecznych, przekazanych przez patriotów, darczyńców oraz dofinansowania pozyskanego z budżetu państwa, konkursów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Pamięci Narodowej. IPN sfinansował tablice z odznakami pułków kawaleryjskich i wewnętrzne inskrypcje. Pomnik powstał pod mecenatem dr h.c. Marka Małeckiego.

Budowa Pomnika to efekt kilkunastoletniej pracy społeczników nad przywróceniem właściwej rangi bitwie pod Komarowem. Więcej na temat starań i realizacji inwestycji budowy monumentu tutaj: https://akzamosc.pl/2022/08/16/konferencja-prasowa

Pomnik zgodnie z wolą Kawalerzystów II Rzeczypospolitej Polskiej po 102 latach stanął na polach w Wolicy Śniatyckiej. Jest to jedyny w swoim rodzaju, najbardziej plastyczny Pomnik w Polsce i zapewne w Europie. Jego 20 metrowa okazała i dojrzała, artystyczna konstrukcja przypomina wielkie polskie zwycięstwo. Nawiązuje do przedwojennej koncepcji z 1936 roku i jest jedynym pomnikiem w  Polsce dedykowanym kawalerii i artylerii konnej. Pomnik składa się z betonowej formy z odznakami wszystkich pułków kawalerii, zwieńczonych skrzydłami husarskimi oraz wkomponowanych pomiędzy nimi trzech sylwetek szarżujących konno kawalerzystów odlanych z brązu.

Bitwa pod Komarowem 1920 r., zwycięskie starcie polskich kawalerzystów, dzięki społecznej pracy członków Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” także Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, popartej przez obywateli RP i stronę rządową została podczas tegorocznych uroczystości godnie upamiętniona.

Program drugiego dnia rozpoczęła Msza Św. Polowa pod przewodnictwem Biskupa Polowego Wojska Polskiego Wiesława Lechowicza, który wygłosił także homilię. Wraz z Ks. Biskupem uroczystą sumę koncelebrowali: Arcybiskup Metropolita Lwowski Mieczysław Mokrzycki, Ks. Błażej Górski Kapelan Komarowskiej Potrzeby, Ks. dr Franciszek Nieckarz Proboszcz Parafii pw. Świętej Trójcy w Komarowie, Ks. Konrad Zalewski Kapelan 25. Zamojskiego Batalionu Lekkiej Piechoty.

Po uroczystym nabożeństwie rozpoczęło się Święto Kawalerii.

Powitania gości na polu chwały kawalerii, w imieniu organizatorów, dokonał Prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” Tomasz Dudek. Po słowach powitania Prezes T. Dudek podziękował wszystkim zaangażowanym w proces budowy Pomnika, wymieniając także instytucje rządowe, które obok darczyńców prywatnych finansowo wsparły jego budowę tj. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Pamięci Narodowej. W sposób szczególny podziękował za duży wkład pracy partnerowi: Posłowi na Sejm RP Sławomirowi Zawiślakowi – Prezesowi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Za pomoc w organizacji uroczystości podziękował Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Dowództwu Garnizonu Warszawa oraz innym partnerom. Prezes T. Dudek podziękowania skierował także do Pana dr h.c. Marka Małeckiego, który w znaczącym stopniu wsparł finansowo inwestycję. Podziękował również żołnierzom WP, oddziałom kawalerii ochotniczej i wszystkim osobom za tak liczne przybycie na uroczystość.

Reprezentujący Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudę Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. dyw. Dariusz Łukowski odczytał Akt objęcia Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości 102. Rocznicy Bitwy pod Komarowem – Święta Kawalerii Polskiej – Komarowska Potrzeba 2022 i odsłonięcie Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej.

Następnie miała miejsce ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z okazji tegorocznych obchodów na wniosek Zarządu ŚZŻAK O/Z  nadał odznaczenia państwowe następującym osobom:

Postanowieniem Prezydenta RP za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, za działalność filantropijną oraz wkład w upamiętnianie miejsc pamięci narodowej Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowany został: dr h.c. Marek Małecki,

Krzyżem Kawaleryjskim Orderu Odrodzenia Polski: Tomasz Dudek za wybitne zasługi w działalności na rzecz upamiętnianie miejsc pamięci narodowej,

Srebrnym Krzyżem Zasługi: za wybitne zasługi w działalności na rzecz upamiętnianie miejsc pamięci narodowej

Jan Dworzycki, Konrad Głuchowski, Jacek Skoczylas i Anna Wojda,

Brązowym Krzyżem Zasługi: za wybitne zasługi w działalności na rzecz upamiętnianie miejsc pamięci narodowej

Marta Czernik, Jarogniew Kamiński i Witold Marucha.

Z kolei Postanowieniem Ministra Obrony Narodowej Poseł na Sejm RP, Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomir Zawiślak za zaangażowanie w upamiętnianie miejsc pamięci narodowej został odznaczony Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”. Parlamentarzysta uhonorowany już Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, z racji pełnionego mandatu poselskiego z mocy ustawy nie mógł otrzymać innego odznaczenia Prezydenta RP.

Aktu wszystkich ww. dekoracji dokonał Szef MON Mariusz Błaszczak w asyście reprezentującego podczas obchodów Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudę gen. dyw. Dariusza Łukowskiego Zastępcy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Kolejnym punktem programu była ceremonia wręczenia honorowego odznaczenia kawaleryjskiego środowiska. Decyzją Kapituły Odznaki Ułana Komarowskiego Złote Odznaki Ułana Komarowskiego za zasługi w dziedzinie kultywowania chlubnych tradycji i czynnego zaangażowania w organizację obchodów „Bitwy pod Komarowem” zostały wręczone przez Prezesa Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” Tomasza Dudka i Posła na Sejm RP, Prezesa ŚŻŻAK O/Z Sławomira Zawiślaka – dr. h.c. Markowi Małeckiemu, płk. Tadeuszowi Nastarowiczowi Dowódcy 2.LBOT i pilotowi kpt. Michałowi Skorupie.

Po ceremonii dekoracji miało miejsce oficjalne odsłonięcie i poświecenie Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej. Symbolicznego odsłonięcia Pomnika dokonali wspólnie Prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” Tomasz Dudek,  Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Mariusz Błaszczak – Wiceprezes Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej, Prof. dr hab. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dr Karol Nawrocki – Prezes Instytutu  Pamięci Narodowej, gen. Rajmund Andrzejczak Szef Sztabu Generalnego,  dr h.c. Marek Małeckiego Prezes Zarządu SOLBET Sp. z o.o.   https://twitter.com/TOPTVPINFO/status/1563896687596171269

Poświecenia Pomnika dokonał Biskup Polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz.

Kolejnym punktem programu były wystąpienia honorowych gości. Jako pierwszy został odczytany skierowany do organizatorów i uczestników obchodów list Marszałek Sejmu Pani Elżbiety Witek, reprezentowanej na uroczystości przez Posła na Sejm RP Sylwestra Tułajewa.

Wśród spływających licznie gratulacji i wyrazów uznania za podjęcie, tak wielkiego, przedsięwzięcia zostały przesłane także podziękowania i listy okolicznościowe od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, Minister Środowiska i Klimatu Anny Moskwy, Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, Prezesa Telewizji Polskiej SA Jacka Kurskiego i gen. dyw. dr. Dariusza Parylaka Dowódcy 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego.

Następnie głos zabrał Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Podczas swojego wystąpienia  skierował podziękowania i słowa uznania,  szacunku dla wszystkich tych, którzy społecznie przyczynili się do wybudowania tego pomnika. Wicepremier przypomniał m.in.: że do bitwy pod Komarowem stanął cały naród, który walczył o odzyskaną niedawno wolność. Mimo, że siły sowieckie były liczniejsze i siały terror, to nasi przodkowie zatrzymali Rosję bolszewicką i uratowali Europę przed czerwoną nawałą. 102 lata temu nasi przodkowie zatrzymali tych, którzy próbowali odbudować imperium czerwonej Rosji. Biała Rosja rozpadła się w wyniku I wojny światowej, ale zmieniła kolor i ci, którzy szli na Warszawę i zostali zatrzymani 15 sierpnia 1920 roku pod stolicą, próbowali jeszcze 31 sierpnia 1920 r. tu pod Komarowem zmienić losy tej wielkiej bitwy. Nie udało im się dlatego, że do walki stanęli żołnierze Wojska Polskiego, ochotnicy, do walki stanął cały naród -Więcej: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/102-rocznica-bitwy-pod-komarowem—wnioski-dla-wspolczesnych-polakow

Jako drugi wystąpił prof. dr hab. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nawiązując do uroczystości w Wolicy Śniatyckiej, prof. Gliński wyjaśnił, że ma ona służyć przede wszystkim oddaniu „hołdu bohaterom, uczestnikom tamtej bitwy wojny polsko-bolszewickiej i tamtego wielkiego wysiłku budowy niepodległości Polski po 123 latach zaborów”. Ma przypominać jak ta pamięć jest ważna dla nas współczesnych, dla przyszłych pokoleń. Podczas wypowiedzi Wicepremier podkreślił, że „…pamięć jest podstawą funkcjonowania wspólnoty narodowej, jest podstawą kultywowania kultury i tożsamości. Bez pamięci nie przetrwamy”. Nawiązując do obecnej sytuacji za wschodnią granicą zaznaczył: „to wielkie zwycięstwo, które przyniosło wolność Polsce, ale też wolność Europie, było możliwe dzięki trzem podstawowym cechom żołnierza polskiego, ale także polskiej wspólnoty w tamtym czasie. To był kunszt wojskowy, to była wiara w Boga i to była miłość do Ojczyzny. Obecnie te cechy polskości decydują o naszych losach współczesnych. W Bitwie pod Komarowem obroniliśmy Europę, a dziś też mamy wyzwania w związku z tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą”. Podczas swojego wystąpienia Wicepremier skierował podziękowania i gratulacje dla wszystkich tych, którzy społecznie przyczynili się do wybudowania tego pomnika, przywołując zaangażowanie Prezesa ŚZŻAK O/Z Posła S. Zawiślaka i Prezesa Tomasza Dudka.

Więcej: https://www.gov.pl/web/kultura/bez-pamieci-nie-przetrwamy–wicepremier-piotr-glinski-wzial-udzial-w-obchodach-102-roczni

Następnie głos zabrał Prezes Instytutu  Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki. Pan Prezes odnosząc się do obchodów, podkreślił m.in. że zwycięstwo pod Komarowem i cała wojna polsko-bolszewicka były starciem o świat wolny od systemu komunistycznego: „ polscy szwoleżerowie i ułani brali udział w bitwie o wolny od systemu komunistycznego świat. I choć świat ani wówczas nie rozumiał zagrożenia płynącego z sowieckiej ideologii, ani – mam wrażenie – nie zrozumiał go do dnia dzisiejszego, do XXI wieku, to ta walka miała sens ogólnoświatowy i ogólnoeuropejski, choć toczyła się o wolną, niepodległą Rzeczpospolitą”. Więcej: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/169181,Odsloniecie-pomnika-Chwaly-Kawalerii-i-Artylerii-Konnej-Wolica-Sniatycka-28-sier.html

W swoim wystąpieniu Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Sławomir Zawiślak, jednocześnie Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,  dziękując wszystkim którzy pomogli w budowie Pomnika, podkreślił m.in. że przypominający chwałę Bohaterów walk 1920 r.  Pomnik ma spełniać dodatkową misję, ma przypominać współczesnym Polakom jak ważna jest Ojczyzna. Dlatego wzorem naszych przodków trzeba strzec jej niepodległości w ramach społeczeństwa obywatelskiego dbać o interesy państwa i  narodu polskiego.

Po oficjalnych wystąpieniach i wręczeniu odznaczeń resortowych w programie  102. rocznicy Bitwy pod Komarowem – Święto Kawalerii Polskiej został odczytany Uroczysty Apel Pamięci przez oficera Garnizonu Warszawa, według ceremoniału WP i scenariusza Dowództwa Garnizonu Warszawa. Podczas odczytywania Apelu Poległych  uczestnicy uroczystości mogli zaobserwować wyjątkowe zjawisko. Liczni stwierdzili, że bohaterowie walk pod Komarowem stawili się do Apelu – przedefiladowali przed kawalerzystami, wzdłuż pomnika, przed frontem Kompani Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, Orkiestrą wojskową, by zniknąć zaraz za ostatnimi pocztami sztandarowymi. Więcej: https://www.facebook.com/SZZAKZamosc/videos/fragment-inscenizacji-epizod%C3%B3w-bitwy-pod-komarowem-podczas-uroczysto%C5%9Bci-102-rocz/562186558972967/

https://www.facebook.com/kassia656kassia/videos/963655385028555

https://www.facebook.com/100000606891901/videos/785375489439487/

W ramach tegorocznych uroczystości, jak co roku, odbyło się największe widowisko historyczne poświęcone rekonstrukcji bitwy 1920 roku z udziałem ponad 200 konnych kawalerzystów ochotników, rekonstruktorów pieszych oraz rekonstruktorów odtwarzających sylwetki cywilne. Warto zaznaczyć, że inscenizacja epizodów bitwy jest to największe wydarzenie promujące kawalerię w Polsce. Więcej: https://www.facebook.com/SZZAKZamosc/videos/562186558972967

 

Równocześnie podczas pokazów oddziałów Kawalerii Ochotniczej przedstawiciele organizatorów uroczystości Prezes Stowarzyszenia „Bitwy po Komarowem” Tomasz Dudek i Prezes ŚŻŻAK O/Z Poseł Sławomir Zawiślak wręczyli obecnym Przyjaciołom Komarowskiej Potrzeby okolicznościowe podziękowania. Organizatorzy przygotowali je dla: Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. dra hab. Piotra Glińskiego, Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Prezesa Instytutu  Pamięci Narodowej dra Karola Nawrockiego, gen. bryg. Marka Łapińskiego Zamościanina, członka władz państwowych, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyk, dr. h.c. Marka Małeckiego Prezesa Zarządu SOLBET Sp. z o.o i projektanta konstrukcji Pomnika Jana Dworzyckiego.

W trakcie inscenizacji nagrodzeni zostali także laureaci Konkursu o Bitwie pod Komarowem – „Ocalić od zapomnienia” – Bitwa pod Komarowem 1920” dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nagrody wręczyli wspólnie Prezes Stowarzyszenia „Bitwy po Komarowem” T. Dudek, Prezes ŚŻŻAK O/Z Poseł S. Zawiślak, Dyrektor LSCDN w Lublinie Krzysztof Staruch. Wyniki konkursy tutaj: http://www.bitwapodkomarowem.pl/aktualnosci/wyniki-konkursu Podziękowania zostały także skierowane do uczestników, towarzyszącego obchodom, Rajdu Pamięci poświęconego Żołnierzom 1920  organizowanego przez Pana Piotra Rypinę oraz uczestników „II Bieg ku Chwale Kawalerii i Artylerii Konnej II RP”.

Na koniec programu uroczystości organizatorzy zorganizowali także rekonstrukcję współczesnego pola walki z udziałem pododdziałów Wojska Polskiego i śmigłowców.

Obchody zgromadziły w Wolicy Śniatyckiej, w miejscu największej kawaleryjskiej bitwy XX wieku, licznych gości oddających hołd polskiej kawalerii, która pod dowództwem Juliusza Rómmela rozgromiła 1 Armią Konną Siemiona Budionnego.

Zaproszenie na to wielkie wydarzenie przyjęli m.in.: Mariusz Błaszczak – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej, Prof. dr hab. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marek Łapiński – Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Prezydenta RP Andrzeja Dudę reprezentował Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. dyw. Dariusz Łukowski, Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek reprezentował Poseł Sylweter Tułajew, Prezes Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego  reprezentowała podsekretarz stanu, Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Izabela Antos, Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka reprezentował dr Jakub Koper Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych, Jana Józefa Kasprzyka – Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Kasprzyka   reprezentował  płk Mirosław Demediuk, dr Karol Nawrocki – Prezes Instytutu  Pamięci Narodowej, Skowrońska Przewodnicząca Zarządu Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej, dr h.c. Marek Małecki Prezes Zarządu SOLBET Sp. z o.o, gen. Rajmund Andrzejczak Szef Sztabu Generalnego,  gen. Jarosław Mika Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. bryg. Adam Marczak Zastępca Szefa Sztabu w Dowództwie Eurokorpusu we Francji, gen. bryg. Tomasz Dominikowski Dowódca Garnizonu Warszawa, Karola,  gen. dywizji Marek Sokołowski Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. bryg. Adam Marczak Zastępca Szefa Sztabu w Dowództwie Eurokorpus w Strasburgu we Francji, gen. bryg. Tomasz Dominikowski Dowódca Garnizonu Warszawa, gen. broni Wiesława Kukułę – Dowódcę WOT reprezentował płk Artur Ochal, płk. rez. Marek Dragana Prezes Stowarzyszenia Polski Klub Kawaleryjski, płk Tadeusz Nastarowicz Dowódca 2 LBOT,  Dowódcę 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dyw. Piotr Trytek  reprezentował płk Piotr Kaczmarek, mjr Marcin Wdowiak z 10. Brygady Kawalerii Pancernej, Dyrektor  Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie dr Robert Derewenda, Lech Sprawka –  Wojewoda Lubelski, Konrad Głuchowski – współautor projektu pomnika, Artur Wochniak – rzeźbiarz, Tomasz Radziewicz – rzeźbiarz, Piotr Garstka – pracownia odlewnicza, Andrzej Garstka – pracownia odlewnicza, Jan Dworzycki – projekt konstrukcji Pomnika,  Prezes Zarządu Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  Roberta Więckowskiego reprezentował Prezes Marian Żołyniak, Jakub Banaszek – Prezydent Miasta Chełm, Zygmunt Byra – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin Jarosława Kwaska reprezentował Wiceprezes Grzegorz Dolecki, Arkadiusz Potapczuk – Przewodniczący Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność” Pracowników OHP, Piotr Trząski – Komendant Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Katowicach, dr Piotr Gawryszczak – Wojewódzki Komendanta OHP w Lublinie, Agnieszka Biernacka-Ochal  – Kierownik Klubu 3. ZBZ, Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu płk Jacka Zwierzchowskiego reprezentował Zastępca  ZK Andrzej Zawiślak, Komendanta Wojewódzkiego Artura Bieleckiego reprezentował insp. Wiesław Pawluk – Komendant Miejski Policji w Zamościu, Marek Walewander – Radny Rady Miasta Zamość, Wiceprzewodniczący Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, Leszek Tabiszewski – Radny Rady Miasta Zamość, Kierownik OSiW w Zamościu, Zbigniew Wasąg – Dyrektor Oddziału ZUS w Biłgoraju, mjr Piotr Burak – Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, Lucjan Bednarz – Radny Rady Powiatu Zamojskiego, Nadleśniczy Nadleśnictwa Zwierzyniec, Jerzy Bąk z Nadleśnictwa Zwierzyniec, Artur Gontarz – Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu, Bogdan Leszczuk z LSCDN Oddział w Zamościu,  Proboszcz Parafii Wojskowej św. Jana Bożego w Zamościu Ks. ppłk Tomasz Skupień, Ks. ppor. Konrad Zalewski Kapelan 25. BLP w Zamościu,  Stanisław Lubaś członek władz NSZZ „Solidarność” Cukrownia Krasnystaw, Radni Rady Miasta Zamość: Franciszek Josik, Andrzej Szpatuśko, Szczepan Kitka, Prezesi i członkowie ŚZŻAK Kół Rejonowych w Bełżcu, Biłgoraju, Grabowca, Józefowa,  Łabuń, Mircza, Skierbieszowa, Starego Zamościa,  Suśca, Szczebrzeszyna, Tomaszowa Lubelskiego, Trzeszczan,  Uchań, Zamościa, Zwierzyńca, Komarowa oraz RI „Solidarność”, członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna.

Wśród gości znaleźli się przedstawiciele miejscowej administracji, władz wojewódzkich, funkcjonariusze służb mundurowych, wojskowi, reprezentanci lokalnych instytucji i stowarzyszeń. W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele mediów, liczni mieszkańcy Komarowa i okolicznych miejscowości oraz widzowie z regionu i całej Polski.

To zwycięskie starcie polskiej jazdy, przypominane od lat w bogatej oprawie, jest szczególną i ważną formą przywołania pamięci tego wydarzenia. Bitwa pod Komarowem miała wielkie znaczenie dla historii Polski i Europy.

Organizatorzy tegorocznej uroczyści 102. rocznicy Bitwy pod Komarowem – Święta Kawalerii Polskiej – Komarowska Potrzeba 2022 składają serdecznie podziękowania za wsparcie społecznej pracy i za zaangażowanie przy organizacji tak dużego przedsięwzięcia, współorganizatorom Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i  Garnizonowi Warszawa. Partnerom uroczystości Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutowi Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, Fundacji Orlen, Instytutowi Pamięci Narodowej, PKP LHS sp. z o.o., Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego.

Szczególne podziękowania za dobrą współpracę należą się dla wspierających obchody: Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, 32. Wojskowego Oddziału Gospodarczego z Zamościa, 33. Wojskowego Oddział Gospodarczy z Nowej Dęby, 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej i 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, Gminy Sitno oraz Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna.

Szczególne podziękowania kierowane są również do mediów, w tym Telewizji Polskiej, mediów regionalnych, za włączenie się w obchody i  transmitowanie przebiegu uroczystości.

Serdecznie dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia i liczne przybycie mieszkańcom regionu i Polski.

Inicjator i Inwestor budowy Pomnika  Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” oraz Partner Inwestora: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Polski Klub Kawaleryjski, Środowiska Kawalerii Ochotniczej dziękują wszystkim darczyńcom, stronie rządowej oraz wszystkim ludziom dobrej woli, patriotom  za wsparcie budowy Pomnika.

Jednocześnie informujemy, że Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość stawia przed sobą kolejne cele. Po dokonaniu wydawałoby się niemożliwego, tj. zrealizowaniu inwestycji budowy monumentu chcemy dalej rozwijać projekt, aby w pełni służył kształtowaniu postaw patriotycznych młodych Polek i Polaków. W naszych ambitnych planach jest dalsze zagospodarowanie terenu wokół Pomnika, założenie monitoringu, oświetlenie, utworzenie ścieżki dydaktycznej czy stworzenie w przyszłości Muzeum Bitwy pod Komarowem.

Jeszcze raz dziękując społeczeństwu i stronie rządowej serdecznie zapraszamy do współpracy i dalszego wsparcia.

Numer rachunku bankowego na rzecz budowy pomnika: 67 1240 2816 1111 0010 3469 8856

W zał. przesyłamy zdjęcia z ww. uroczystości ze zgodą na ich publikację. Więcej na stronie internetowej  ŚZŻAK O/Z: www.akzamosc.pl

 

Prezes Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” – Tomasz Dudek

Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość – Sławomir Zawiślak


ZDJĘCIA:

­

info i fot. ŚZŻAK O/Zamość


Zobacz też:

Pomnik Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej [WIDEO]

Pomnik Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej [WIDEO]


Zerknij na Instagram →