Pomoc humanitarna dla Iwanicz na Ukrainie

HrubieszówIwanicze – Ukraina

Reklamy

W dniu 4 listopada 2009 roku z inicjatywy Wójta Gminy Mircze Lecha Szopińskiego przedstawiciele Gminy Mircze w osobach Henryka Dworaka i Krzysztofa Filipowicza udali się na Ukrainę i przekazali nieodpłatnie mieszkańcom Rejonu Iwanicze podstawowe leki stosowane w profilaktyce przeciw grypie oraz 1000 sztuk maseczek chirurgicznych.

***

Dary przyjęli Jarosława Gica – Zastępcy Państwowej Administracji w Iwaniczach oraz dr Oleh Szymonowicz – Kierownik Aparat Administracji Państwowej w Iwaniczach.

***

info
UG Mircze

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009