3 marca 2024

Porozumienie Gminy Hrubieszów w sprawie współpracy

W dniu 25.10.2007 r. Wójt Gminy Hrubieszów podpisał z Zarządem Województwa Lubelskiego porozumienie o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na lata 2006 – 2009.

Reklamy

Porozumienie dotyczy realizacji na obszarze Gminy Hrubieszów planu działania opracowanego zgodnie z zasadami Programu Integracji Społecznej.

Plan działania będzie zakładał realizację usług społecznych dotyczących: ludzi starszych, dzieci i młodzieży oraz rodzin z dziećmi.

Reklamy

Gmina otrzyma w poszczególnych latach do 2009 r. na realizację programu kwotę 150.700 Euro.

(-) Jan Mołodecki
Wójt Gminy Hrubieszów