21 lipca 2024

Porozumienie UPZ i WSK – ZDJĘCIA

Wspólne szkolenia, badania i projekty naukowo-badawcze oraz staże i praktyki dla studentów – to niektóre zapisy porozumienia zawartego pomiędzy Uczelnią Państwową w Zamościu a WSK Tomaszów Lubelski sp. z o.o.

Reklamy

UPZ kształci przyszłych inżynierów na kierunku mechanika i budowa maszyn. Część zajęć praktycznych, podczas których poznają tajniki fachu, studenci odbywają w nowoczesnym i bardzo dobrze wyposażonym Centrum Badań i Transferu Technologii UPZ przy ul. Szczebrzeskiej 31 oraz w budynku dydaktycznym UPZ przy ul. Zamoyskiego 64.

– Wyposażenie laboratoriów jest bardzo bogate i znajduje się tam wiele bardzo interesujących, nowoczesnych i dających duże możliwości technologiczne maszyn. Jeśli miałbym wybrać jakieś „perełki”, to byłoby to 5-osiowe centrum obróbcze DMG DMU 50, na którym możemy wykonywać płynną 5-osiową obróbkę frezowaniem, co daje niesamowite możliwości technologiczne przy bardzo wysokiej dokładności. Druga maszyna to obrabiarka do cięcia strumieniem wody pod bardzo wysokim ciśnieniem, czyli technologia popularnie nazywana WaterJet. O ile sterowanie i budowa maszyny nie są niczym nadzwyczajnym w gronie obrabiarek CNC, to sam proces cięcia wodą jest czymś niecodziennym – mówi mgr inż. Marcin Bednarz z Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn UPZ.

Reklamy

Kolejnym etapem zgłębiania zawodu są praktyki, które studenci odbywają w firmach, zakładach oraz przedsiębiorstwach związanych z branżą mechaniczną. Część z nich odbywa się w nowoczesnej firmie WSK Tomaszów Lubelski. Spółka ta jest cenionym i sprawdzonym dostawcą dla wielu renomowanych firm w kraju i za granicą. Jej dużym atutem jest doświadczenie oraz stale unowocześniany maszynami CNC park technologiczny.

Uczelnia i WSK współpracują ze sobą od kilku lat, przy różnego rodzaju wydarzeniach i organizacji praktyk dla studentów kierunku mechanika i budowa maszyn, a teraz postanowiły tę współpracę sformalizować i rozszerzyć. Na mocy porozumienia Uczelnia i WSK będą wspólnie prowadziły prace badawcze w laboratoriach UPZ. Firma będzie mogła wykorzystywać wyniki tych prac w swojej działalności gospodarczej. UPZ i WSK chcą też wspólnie tworzyć projekty naukowo-badawcze oraz uczestniczyć w programach dofinansowanych m.in. z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych. Dzięki porozumieniu studenci i pracownicy UPZ będą mieli możliwość odbywania staży i seminariów dyplomowych w tomaszowskiej firmie. Ponadto UPZ i WSK planują wspólną organizację szkoleń, seminariów i sympozjów naukowo-technicznych.

Reklamy

– Studenci UPZ dzięki porozumieniu o współpracy zawartemu z WSK Tomaszów Lubelski zyskają dostęp do bardzo rozbudowanego, nowoczesnego parku maszyn CNC, w którym będą mogli odbywać praktyki. Ponadto, przy wspólnej realizacji projektów badawczych, studenci będą mieli możliwość zdobywania wiedzy nie tylko na zajęciach dydaktycznych, ale również poza nimi, uczestnicząc w określonych etapach realizacji projektu jak np. wykonywanie prototypów na obrabiarkach CNC. Po zakończeniu studiów w UPZ lub na ich ostatnich latach osoby chętne na staż w WSK, na mocy tego porozumienia, będą wspierane przez Uczelnię na etapie rekrutacji do odbywania stażu –  mówi mgr inż. Marcin Bednarz. – Baza dydaktyczna UPZ daje możliwości przeprowadzenia rzetelnych zajęć praktycznych z programu studiów, po których student ma wiedzę teoretyczną uzupełnioną praktycznymi ćwiczeniami, na których nabywa umiejętności praktyczne. Firma WSK Tomaszów Lubelski jest przedsiębiorstwem produkującym w większości dla przemysłu lotniczego, o wieloletnim doświadczeniu z kompetentną kadrą operatorów CNC i technologów. To sprawia, że student, który odbywa praktykę w tej firmie ma możliwość korzystania z doświadczenia i wiedzy operatorów i technologów oraz ma możliwość poznania różnych typów obróbki ubytkowej na różnych obrabiarkach. Ponadto ma możliwość uczestnictwa w procesie projektowania procesów technologicznych i wykonania części o bardzo wysokich wymaganiach jakościowych – lotniczych. Te czynniki decydują o tym, że takie praktyki dla studenta kierunku mechanika i budowa maszyn, a w szczególności specjalności Obrabiarki CNC, są wartością dodaną i kształtują go jako przyszłego inżyniera – dodaje wykładowca UPZ.

Przypomnijmy, że bezpłatne studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Uczelni Państwowej w Zamościu trwają 3,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

(info i fot. UPZ)


Zobacz też:

Straż Graniczna rozbiła grupę produkującą nielegalny tytoń – ZDJĘCIA, WIDEO

Straż Graniczna rozbiła grupę produkującą nielegalny tytoń – ZDJĘCIA, WIDEO


LubieHrubie na Instagramie