17 kwietnia 2024

Poszukiwana listami gończymi kobieta w rękach Straży Granicznej

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Dorohusku, zatrzymali kobietę poszukiwaną przez polskie organy ścigania. Jak ustalili funkcjonariusze, obywatelka Ukrainy, aż sześć razy zmieniała swoją tożsamość aby uniknąć zasadzonych wobec niej kar.

 

Dziś (18 grudnia br.), na terenie drogowego przejścia granicznego w Dorohusku, na kierunku wyjazdowym z Polski, funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali ob. Ukrainy, poszukiwaną przez polski wymiar sprawiedliwości.

Cudzoziemka była poszukiwana trzema listami gończymi w związku z realizacją wobec niej kilku kar pozbawienia wolności oraz wysokiej kary grzywny. Dodatkowo podczas czynności kontrolnych, funkcjonariusze ustalili, iż obywatelka Ukrainy, aż sześć razy zmieniała swoją tożsamość aby uniknąć zasadzonych wobec niej kar.

Aktualnie cudzoziemka pozostaje w dyspozycji Straż Granicznej.

Ujawnianie osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości wynika z realizacji czynności zleconych przez uprawnione organy ścigania i jest jednym z zadań Straży Granicznej. Zadanie to Nadbużański Oddział SG realizuje głównie na przejściach granicznych, zarówno drogowych jak i lotniczym, ale również poza nimi, w trakcie kontroli na terenie służbowej odpowiedzialności.

 

źródło i fot. NOSG