13 kwietnia 2024

Powiat hrubieszowski: Projekt „Stajemy się lepsi”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie realizuje projekt systemowy pt. „Stajemy się lepsi”. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności i samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzin zastępczych poprzez aktywną integrację.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie realizuje projekt systemowy pt. „Stajemy się lepsi” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centrum pomocy rodzinie

W 2013 r. projekt skierowany jest do 66 osób w wieku aktywności zawodowej w wieku od 15 do 64 roku życia, w tym do 56 osób niepełnosprawnych oraz 10 wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu hrubieszowskiego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności i samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzin zastępczych poprzez aktywną integrację.

 

Projekt obejmował:

–     stacjonarne zajęcia grupowe z psychologiem i doradcą zawodowym dla 42 osób niepełnosprawnych oraz 10 wychowanków rodzin zastępczych;

–     2-tygodniowy turnus rehabilitacyjny dla 53 osób niepełnosprawnych oraz 17 opiekunów, dofinansowany dodatkowo ze środków PFRON;

–     stacjonarny Piknik integracyjny dla wszystkich uczestników projektu oraz opiekunów w ramach działań środowiskowych;

–     sfinansowanie dla 48 uczestników projektu kursów/szkoleń zawodowych zgodnych z ich potrzebami;

–     sfinansowanie 3 miesięcznego stażu dla jednej osoby niepełnosprawnej;

–     sfinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla wychowanków rodzin zastępczych;

–     zakup 10 zestawów komputerowych dla wychowanków rodzin zastępczych zgodnie z ukończonym profilem szkolenia;

–     zwrot poniesionych kosztów dojazdów na zajęcia/szkolenia.

 

Łączna wartość projektu systemowego „Stajemy się lepsi” w 2013 roku wyniosła 503 797,15 zł w tym:

–        środki pozyskane z EFS – 450 898,45 zł;

–        środki PFRON – 41 440,00 zł;

–        środki własne JST – 11 458,70 zł.


Jednocześnie informujemy, że prowadzimy rekrutację osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej od 15 do 64 roku życia, chętnych do udziału w projekcie, który będzie realizowany w 2014 roku – tel. 84 696 37 77.


PCPR Hrubieszów