15 czerwca 2024

Projekt „Bezpieczny Senior”

Wczoraj hrubieszowscy policjanci spotkali się już po raz kolejny z „seniorami” naszego powiatu, w ramach projektu „Bezpieczny Senior”. Policjanci ostrzegają starszych ludzi jak mają się zachowywać, żeby nie paść ofiarą oszustów.

Reklamy

Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie przygotowała Projekt „Bezpieczny Senior” z myślą o osobach starszych, które czując się samotne, schorowane, a także poprzez swoją ufność, często niepełnosprawność narażane są w większym stopniu na działania ze strony przestępców.

Reklamy

Padają ofiarami oszustw, wyłudzeń , kradzieży. Dlatego, aby ograniczyć liczbę tego typu zdarzeń oraz zapobiec podobnym, poprzez edukację policjanci pragną podnieść świadomość osób starszych na temat zagrożeń związanych m.in. z przestępczością, patologiami oraz wykształcić umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w tym reagowania oraz powiadamiania o zagrożeniach.

Reklamy

Celem przedsięwzięcia jest także zaktywizowanie środowiska seniorów do współdziałania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w środowisku lokalnym m.in. poprzez tworzenie grup osiedlowych, wspólnot sąsiedzkich.

Zadaniem tego projektu jest nawiązanie kontaktu z jak największą grupą ludzi starszych i dotarcie do nich między innymi poprzez działające przy gminnych i miejskich ośrodkach kultury „Klubami Seniora”.

Wczoraj odbyło się spotkanie w Spółdzielczym Klubie Kultury „Słoneczko” w Hrubieszowie. Odwiedziliśmy już również seniorów w Uchaniach, a w czwartek wybieramy się na spotkanie z seniorami w Kułakowicach III.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy, kontakt z nami 084-696-62-21.

***

KPP w Hrubieszowie