25 czerwca 2024

Przed nami XX Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego Sacrofilm

W dniach 21–26 lutego 2015 odbędzie się w Zamościu dwudziesta edycja Międzynarodowych Dni Filmu Religijnego SACROFILM. Myślą przewodnią tegorocznego przeglądu jest hasło „O wojnie i pokoju w spotkaniach w drodze do jednego Ojca”. SACROFILM podejmuje próbę dialogu między religiami monoteistycznymi – judaizmem, chrześcijaństwem i islamem. W ich świetle analizowane są różne problemy współczesnego świata.

Reklamy

 

W tym roku proponujemy zatrzymać się nad kwestią wojny i pokoju. Jesteśmy świadkami wielu konfliktów zbrojnych w różnych częściach świata, zamachów terrorystycznych, niezawinionego cierpienia wielu ludzi. Pojawia się zatem pytanie, jak to możliwe, że po doświadczeniach II wojny światowej, w której zginęło wiele milionów ludzi, człowiek znów chwyta za broń i zabija brata. Tym bardziej, jak pisał św. Jan Paweł II w „Liście do Konferencji Episkopatu Polski w 50-lecie wybuchu drugiej wojny światowej” (26.08.1989 ) – II wojna światowa uświadomiła wszystkim nieznane przedtem rozmiary pogardy dla człowieka, pogwałcenie jego praw. Była szczególną mobilizacją nienawiści depczącej człowieka i to, co ludzkie, w imię imperialistycznej ideologii. Natomiast papież Franciszek w kazaniu wygłoszonym na cmentarzu wojennym w Fogliano di Redipuglia, dnia 13.09.2014, powiedział: Również dziś, po drugiej klęsce kolejnej wojny światowej, zdaje się, że można mówić o trzeciej wojnie prowadzonej w „kawałkach”, z przestępstwami, mordami, zniszczeniami (…). Jest to możliwe, ponieważ także dziś za kulisami kryją się interesy, plany geopolityczne, żądza pieniądza i władzy, jest przemysł zbrojeniowy (…). Ci, którzy planują akty terroru i starcia, właściciele firm zbrojeniowych mają wypisane w sercu motto – Co mnie to obchodzi? Oni dużo zarabiają na wojnach a ich zdemoralizowane serce utraciło zdolność do płaczu. Podobnie św. Jan Paweł II w swoim nauczaniu, mówiąc o przyczynach konfliktów zbrojnych, wskazał na zbrojenia, brutalizację stosunków międzyludzkich, nienawiść.

Absolutnym wynaturzeniem przemocy jest terroryzm. Wielu ludzi jako przyczynę wojen wskazuje na religię. Nie da się ukryć, że ludzie walczą w imię Boga. Tylko, czy są to prawdziwi wyznawcy swoich religii? Na te pytania będziemy szukać odpowiedzi podczas tegorocznej edycji SACROFILM-u, zarówno na kinowym ekranie, jak i w salach wykładowych w „kulturze spotkania i dialogu” (papież Franciszek). Tego typu spotkania z religiami monoteistycznymi są potrzebne jako jeden z elementów budujących pokój. Św. Jan Paweł II (26.09.2010) mówił: Za wojnę odpowiedzialni są nie tylko ci, którzy ją bezpośrednio wypowiadają, ale również ci, którzy nie czynią wszystkiego, co leży w ich  mocy, aby jej przeszkodzić. Tegoroczne motto SACROFILMU wpisuje się w 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej oraz w 50. rocznicę „Listu biskupów polskich do biskupów niemieckich” (18.11.1965). W Liście tym zostały zapisane następujące słowa: (…) I mimo tego wszystkiego, mimo sytuacji obciążonej niemal beznadziejną przeszłością, właśnie w tej sytuacji czcigodni Bracia, wołamy do Was: próbujmy zapomnieć. Żadnej polemiki, dalszej zimnej wojny, ale początek dialogu.(…) W tym jak najbardziej chrześcijańskim, ale i bardzo ludzkim duchu, wyciągamy do Was, siedzących tu, na ławach kończącego się Soboru Watykańskiego II, nasze ręce oraz udzielamy wybaczenia i prosimy o nie.

Reklamy

W imieniu organizatorów Międzynarodowych Dni Filmu Religijnego SACROFILM – Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Parafii p.w. św. Antoniego w Dyniskach – zapraszam na projekcje filmowe oraz wykłady, aby kształtować w swoim sercu ducha pokoju i dialogu, przebaczenia i pojednania, bo jak nauczał św. Jan Paweł II – (…) dla jednych są one niemal utopią, podczas gdy dla innych stanowią przedmiot mozolnych osiągnięć („Reconciliatio et paenitentia”).

Honorowy patronat nad SACROFILMEM objęli – J.E. Bp Marian Rojek – Biskup Zamojsko-Lubaczowski, Andrzej Wnuk – Prezydent Miasta Zamość, prof. Krzysztof Zanussi – reżyser, dr inż. Krzysztof Pancerz – rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Pragnę również poinformować  o tym, że Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego SACROFILM zostały przyjęte do wydarzeń kulturalnych rekomendowanych przez Signis Europe – Europejskie Katolickie Stowarzyszenie Komunikacji Społecznej. Jest to bardzo duże wyróżnienie i cieszymy się, że przegląd został zauważony w Europie.

Reklamy

 

 

PROGRAM

 

15.02.2015 / niedziela

Katedra zamojska

18:00   Msza Św. w intencji uczestników i organizatorów Sacrofilmu pod przewodnictwem J.E.

Biskupa Mariana Rojka

 

21.02.2015 / sobota

Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu

18:45   Stanisław Orłowski Sacrum – otwarcie wystawy fotografii w Galerii „Stylowy”

19:00   Projekcja filmu Bóg nie umarł, reż. Harold Cronk. Wprowadzenie w problematykę

filmu oraz rozmowa po projekcji – ks. prof. Marek Lis

 

22.02.2015 / niedziela

Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu

14:00   Projekcja filmu La Strada, reż. Federico Fellini. Przed filmem prelekcję wygłosi

prof. Seweryn Kuśmierczyk

17:00   Prezentacja festiwali: Popoli e Religioni z Terni ( Włochy) i Kino i pojednanie z

La Salette(Francja)

18:00   Projekcja filmu Cicho pod prąd, reż. Tomasz Kycia, Robert Żurek. Po projekcji      spotkanie z

twórcą filmu

 

23.02.2015 / poniedziałek

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

14:00  O wojnie i pokoju w judaizmie. Wykład – rabin dr Joel Chaim Nowicki – Gmina

Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu

19:00  Projekcja filmu Omar, reż. Hany Abu-Assad. Wprowadzenie w problematykę filmu

oraz rozmowa po projekcji – ks. prof. Marek Lis

 

24.02.2015 / wtorek

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

14:00  O wojnie i pokoju w islamie. Wykład – Yasin Ozbek – prezes Fundacji Dunaj Instytut

Dialogu w Warszawie

Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu

10:00  Projekcja filmu Lewiatan, reż. Andriej Zwiagincew. Wprowadzenie w problematykę

filmu – ks. prof. Marek Lis

18:30  Prezentacja książki ks. prof. Marka Lisa Krzysztof Zanussi. Przewodnik teologiczny oraz

projekcja filmu Wyspa kukurydzy, reż. George Ovashvili. Wprowadzenie w problematykę

filmu oraz rozmowa po projekcji – o. dr Marek Kotyński

 

25.02.2015 / środa

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

14:00  Rozważania o wojnie i pokoju. Wykład – prof. Krzysztof Zanussi

Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu

18:00  Projekcja filmu Obce ciało, reż. Krzysztof Zanussi. Przed projekcją spotkanie z

reżyserem filmu i wręczenie nagrody Signis Europe

 

26.02.2015 / czwartek

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

14:00  Oblicza współczesnego terroryzmu. Wykład – dr Krzysztof Riedel – dyrektor Centrum

Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie

Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu

19:00  Projekcja filmu Viviane chce się rozwieść, reż. Ronit i Shlomi Elkabetz. Wprowadzenie

w problematykę filmu oraz rozmowa po projekcji – Piotr Kotowski

 

Bilety:

12 zł (normalny), 10 zł (ulgowy)

(filmy: Bóg nie umarł, La Strada, Omar, Lewiatan, Wyspa kukurydzy, Obce ciało, Viviane chce się rozwieść)

Pozostałe wydarzenia: WSTĘP WOLNY

 

 

 

Ks. Wiesław Mokrzycki

Dyr. MDFR SACROFILM