Przemyt przez Bug: Papierosy w pontonach, Jeep utopiony w bagnie

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej ujawniają kolejne próby przemytu towarów akcyzowych przez rzekę graniczną Bug. Naturalna przeszkoda, jaką jest woda, nie stanowi problemu w przemycie towarów akcyzowych dla zorganizowanych grup.

Reklamy


W dniu 29.07.2013r. funkcjonariusze Placówki SG w Dorohusku ujawnili kolejną próbę przemytu wyrobów tytoniowych przez rzekę graniczną Bug. W rejonie granicy państwa funkcjonariusze usiłowali zatrzymać kontrabandę przemieszczającą się samochodem marki Jeep Cherokie. Osoby nie reagowały na wezwania do zatrzymania i oddaliły się z miejsca zdarzenia, gubiąc po drodze pudła papierosów. Jednak ucieczka nie uszła im na sucho, ponieważ auto ugrzęzło w rozlewisku w pobliżu rzeki granicznej Bug i zostało tam porzucone. W pojeździe nie stwierdzono obecności osób ani wyrobów akcyzowych.

Zabezpieczono 70 000 sztuk papierosów różnych marek o łącznej wartości 38 149zł. Po informacji przekazanej służbom granicznym Ukrainy, po stronie ukraińskiej zatrzymano 2 pudła wypełnione papierosami i 1 ob. Ukrainy.


W dniu 29.07.2013r. miała miejsce również podobna sytuacja, związana z przemytem przez rzekę graniczną Bug, w rejonie służbowej działalności Placówki SG w Zbereżu.

Funkcjonariusze Placówki SG w Zbereżu, realizując działania przy użyciu łodzi służbowej, zauważyli na rzece granicznej Bug 2 pontony, wypełnione pudłami owiniętymi czarną folią. Na każdym znajdowały się 3 osoby, które na widok łodzi patrolowej Straży Granicznej, wyskoczyły z pontonów i udały się wpław w kierunku Ukrainy, następnie pieszo w głąb kraju.

Funkcjonariusze, po dopłynięciu do miejsca zdarzenia, zabezpieczyli pontony wraz z zawartością, oraz pudła, które leżały na brzegu po polskiej stronie i prawdopodobnie czekały na odbiorcę. Ujawniono 16 pudeł papierosów – 320 000 sztuk o wartości  174 393 zł. Po informacji przekazanej służbom granicznym Ukrainy po stronie ukraińskiej zatrzymano 2 osoby ob. Ukrainy i 7 pudeł wypełnionych papierosami.

W obu sprawach wszczęto postępowanie przygotowawcze.

Od początku roku funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej udaremnili przemyt wyrobów akcyzowych o wartości powyżej 12,5 miliona zł.


Info i fot. NOSG