Przetarg na wieżę widokową

Gmina Hrubieszów

Reklamy

Gmina Hrubieszów ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację projektu pn.: „Budowa małej infrastruktury zabezpieczającej Błonia Nadbużańskie na obszarze NATURA 2000”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zakres prac stanowią roboty budowlane polegające na:

– budowie kompleksu związanego z małą infrastrukturą zabezpieczającą obszar Natura 2000 w miejscowości Gródek. W skład tego zespołu wchodzą: zadaszenie – wiata drewniana ze stołami i ławami, wieża widokowa z lunetami, toaleta sucha, śmietniki, ogrodzenie i utwardzenie terenu.

– budowie kompleksu związanego z małą infrastrukturą zabezpieczającą obszar Natura 2000 w miejscowości Czumów. W skład tego zespołu wchodzą: zadaszenie – wiata wielofunkcyjna drewniana, toaleta sucha, śmietniki, stoły z ławami.

Przeznaczenie obiektów turystyka i rekreacja.

Oferty można składać do dnia 7 kwietnia 2011 r. do godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Hrubieszów. Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Hrubieszów, ul. B. Prusa 8, 22-500 Hrubieszów, telefonicznie: (84) 696-26-81 lub na stronie BIP: http://ug.hrubieszow.bip.e-zeto.com

***

Sekretarz Gminy Hrubieszów
(-) Tomasz Zając