Rajd szlakiem patrona Szkoły

2 czerwca 1011 r. odbył się „Rajd szlakiem patrona Szkoły” na Polesie Lubelskie. Stanowił on inaugurację obchodów 50 – cio lecia Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie.

Reklamy

Odwiedziliśmy miejsca związane z Tadeuszem Kościuszką oraz przybliżyliśmy środowisko geograficzne, przyrodnicze, historię i etnografię tego regionu. Ze szczytu kopca w Uchańce oglądaliśmy pole bitwy pod Dubienką, która rozegrała się 18 lipca 1792 r. i zapoznaliśmy się z jej przebiegiem z wykładu naszego nauczyciela historii p. Adama Zezuli. Bitwą dowodził nasz patron gen. mjr Tadeusz Kościuszko.

Obsadził 6. tysiącami żołnierzy polskich linię obronną, by powstrzymać przeprawiające się przez rzekę Bug oddziały rosyjskie liczące 30 tys. żołnierzy pod dowództwem gen. Kachowskiego. Po trwającej 6 godzin walce, w której poległo 600 polskich i 2000 rosyjskich żołnierzy, dywizja Kościuszki wycofała się w ordynku na zachód. Kopiec ziemny, na którego szczycie stanęliśmy, powstał w 1861 r. Po kilkukrotnym zniszczeniu odrestaurowany został w 1964 r. Na jednym z trzech masztów na jego szczycie znajduje się wizerunek Tadeusza Kościuszki.

Po krótkim pobycie nad zalewem w Husynnem odwiedziliśmy rozległy krajobrazowy park podworski w Świerżu i Hniszów. Rośnie tu najokazalszy na Lubelszczyźnie dąb „Bolko”o obwodzie pnia 892 cm. Stojąc pod jego rozłożystą koroną, łatwiej było się wsłuchać w szept historii…

Przez Uhrusk, do którego w 1217 r. książę halicko-włodzimierski Daniel Romanowicz przeniósł swoją stolicę z Halicza, dotarliśmy do Włodawy. Tutejsze muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego zainteresowało nas ciekawymi zbiorami judaików, etnograficznymi oraz umiejscowieniem w dawnej synagodze.

Kolejna odwiedzona przez nas miejscowość, Sosnowica, związana jest z ciekawym etapem życia Tadeusza Kościuszki. Nasz patron pracował tu w 1775 r. w majątku wielkiego hetmana litewskiego Józefa Sosnowskiego. Według ustnych przekazów zakochał się w córce hetmana, Ludwice, z którą planował wspólną ucieczkę. Po wykryciu próby ucieczki, Kościuszko samotnie szukał schronienia w Sieniawie na dworze Czartoryskich. Być może to niespełniona miłość zadecydowała o jego dalszym burzliwym życiu, no i pewnie o tym, że został naszym patronem… Kościuszko mieszkał w oficynie, na schodach której prezentują się na zdjęciu uczestnicy rajdu jego śladami. W Sosnowicy odwiedziliśmy jeszcze jedno ciekawe miejsce związane z Kościuszką. Na skraju parku przy nadleśnictwie, rośnie dąb nazwany „Tadeusz”. Przez długie lata towarzyszyła mu sosna „Ludwika”. Niestety, obecnie powalona u stóp „ukochanego”.

Chwila zadumy i ruszamy w dalszą drogę. Przez tereny Poleskiego Parku Narodowego docieramy do Ośrodka Dydaktycznego w Załuczu Starym. Tu od przewodnika poznajemy szczegółową historię pobytu w tej okolicy Tadeusza Kościuszki. Z muzealnej gabloty patrzą na nas portrety Tadeusza i Ludwiki, umieszczone obok siebie… Jeszcze ognisko z nieco spóźnionym posiłkiem i niestety pora pożegnać gościnne, na pewno nam już bliższe Polesie…

Nasz wyjazd „Szlakiem patrona Szkoły” został w znacznym stopniu dofinansowany. Koszt autokaru pokryła nasza Szkoła, za co dziękujemy Dyrekcji i Radzie Rodziców. Udział wzięli wyróżniający się uczniowie wskazani przez wychowawców. Opiekę i oprawę merytoryczną podjęli nauczyciele:
biologii – p. Anna Szadowska
historii – p. Adam Zezula
geografii – p. Jan Pawłowski

Zdjęcia »

***

Tekst i foto:
ZS nr 3 w Hrubieszowie