23 lipca 2024

Region Gotania: Zapraszamy mieszkańców na bezpłatne kursy i szkolenia

Zapraszamy na bezpłatne kursy i szkolenia w ramach Projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Reklamy


Gmina Miejska Hrubieszów/Instytucja Realizująca Projekt, ul. mjr H. Dobrzańskiego „HUBALA” 1, 22-500 Hrubieszów zaprasza osoby fizyczne zamieszkałe na terenie gmin podregionu Gotania do udziału w bezpłatnych szkoleniach/kursach. Podregion Gotania obejmuje teren miasta Hrubieszowa oraz gminy: Dołhobyczów, Hrubieszów, Komarów-Osada, Mircze, Tomaszów Lubelski, Trzeszczany, Tyszowce, Uchanie i Werbkowice.


I.Szkolenia tematyczne

Reklamy

NGO liderem w podregionie Gotania – sztuka innowacyjnego działania w organizacji z elementami udzielania pierwszej pomocy bezpieczna Gotania”.

„Auto CAD 1 i 2”.

Reklamy

Miejsce i termin szkoleń tematycznych – Rolniczy Zakład Badawczy w Werbkowicach, ul. Parkowa 6. Szkolenia będą się odbywały trzy razy w tygodniu w godzinach od 16-tej do 20-tej. Rozpoczęcie szkoleń w drugiej połowie czerwca br.

Rekrutacja uczestników szkoleń tematycznych prowadzona będzie przez Organizatora szkoleń Firmę „KROPEK” w siedzibie biura przy ul. Łaziennej 5/21A w dniach od 27 do 31 maja 2013 r. w godzinach od 10-tej do 16-tej.

W kursach/szkoleniach tematycznych mogą wziąć udział osoby fizyczne, któreposiadają miejsce zamieszkania stałe lub czasowe na terenie podregionu Gotania oraz mają ukończone 18 lat.


II.Szkolenia zawodowe

„Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B”.  

„Prawo jazdy kat. C, C+E”.

„Operator koparko-ładowarki kl. III”. 

„Magazynier z obsługą programu magazynowego i wózka jezdniowego”. 

Miejsce i termin szkoleń zawodowych – Centrum Szkoleń Zawodowych „Kapyś” w Hrubieszowie, ul. 3-go Maja 10. Szkolenia będą się odbywały trzy/cztery razy w tygodniu w godzinach od 8-tej do 16-tej. Rozpoczęcie szkoleń zawodowych w drugiej połowie czerwca br.

Rekrutacja uczestników szkoleń zawodowych prowadzona będzie przez Organizatorów szkoleń „UNI-ANDRAGOS” Warszawskie Centrum Kształcenia i Konsultingu i Centrum Szkoleń Zawodowych „Kapyś” w siedzibie biura przy ul. 3-go Maja 10 w dniach od 23 do 29 maja 2013 r. w godzinach od 8-tej do 16-tej.

W kursach/szkoleniach zawodowych mogą wziąć udział osoby fizyczne, któreposiadają miejsce zamieszkania stałe lub czasowe na terenie podregionu Gotania, mają ukończone 18 lat oraz posiadają status osoby bezrobotnej lub osoby nieaktywnej zawodowo lub rolnika ubezpieczonego w KRUS lub jego domownika.

Szczegółowe informacje o szkoleniach, regulaminy rekrutacji, wymagania dla kandydatów i warunki udziału w kursach/szkoleniachoraz wzory Formularzy zgłoszeniowych zamieszczone będą na stronie projektuwww.gotania.sppw.pl, na stronach Organizatorów szkoleń www.interkropek.pl,www.csz.prawojazdy.com.pl oraz na stronach internetowych gmin (partnerów projektu). Formularze będą do pobrania w siedzibie biur Organizatorów szkoleń, gdzie prowadzona będzie rekrutacja.

 

W ramach kursów/szkoleń zapewniamy:

– zwrot kosztów przejazdu
– materiały szkoleniowe
– serwis kawowy w trakcie przerw dla wszystkich szkoleń oraz dodatkowo catering dla szkoleń zawodowych.

 


Dokumenty do pobrania:

NGO liderem w podregionie Gotania 

Auto CAD 1 i 2
Regulamin

Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B 

Prawo jazdy kat. C, C+E
Regulamin

Operator koparko-ładowarki kl. III 

Magazynier z obsługą programu magazynowego i wózka jezdniowego

Regulamin