14 kwietnia 2024

Region: Uroczystości obchodów 74. rocznicy bitwy pod Wytycznem

W piątek, 27 września 2013 r., w Wytycznie przy Kopcu Chwały odbędą się uroczyste obchody 74. rocznicy bitwy pod Wytycznem.

Straż Graniczna z chwilą swojego powstania w 1991 roku, obejmując służbę w ochronie granicy państwowej, stała się spadkobiercą tradycji polskich formacji granicznych. Wśród tych formacji, zwłaszcza tu na wschodzie, miejsce szczególne zajmuje KORPUS OCHRONY POGRANICZA powo łany w 1924 roku jako stała ochrona granicy wschodniej. Wczasie swojego istnienia KOP, zarówno codzienną służbą jak i postawą we wrześniu 1939 roku, dał dowody wielkiego oddania sprawom RZECZPOSPOLITEJ.
 
 
Podczas bitwy pod Wytycznem, na przełomie września i października 1939 r., Zgrupowanie Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, dowodzone przez generała Wilhelma Orlik-Rückemanna, stawiło opór wkraczającym od wschodu oddziałom sowieckim. Bitwa ta była ostatnim akcentem obrony polskich Kresów wschodnich, a zarazem ostatnim starciem regularnego Wojska Polskiego z wojskiem radzieckim.
 
 
 
Program uroczystości obchodów 74. rocznicy bitwy pod Wytycznem:
 
12.00 – Rozpoczęcie uroczystości przy Kopcu Chwały w Wytycznie
 
12.15 – Msza Święta.
 
13.00 – 15.00
 
– przemówienia okolicznościowe

– Apel Poległych i złożenie wieńców

– pokaz musztry paradnej w wykonaniu Morskiego Oddziału SG

– część artystyczna w wykonaniu funkcjonariuszy NOSG

15.00 – Spotkanie okolicznościowe – żołnierska grochówka.