21 kwietnia 2024

Rocznica męczeńskiej śmierci siostry Longiny i jej wychowanków

Sahryń

Parafia pw. św. Cyryla i Metodego w Sahryniu przeżywała 16.05.2010 r. niezwykłą uroczystość upamiętniającą 66 rocznicę męczeńskiej śmierci s. Wandy Longiny Trudzińskiej i 7 wychowanków.

W uroczystości brali udział przedstawiciele duchowieństwa miedzy innymi ks. dziekan prał. Józef Tucki i kapłani z dekanatu Tyszowce , władze lokalne z p. wójtem Lechem Bojko, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Sahryniu na czele z p. dyrektorem Krzysztofem Trzakiem przy licznym udziale sióstr Służebniczek Starowiejskich z czterech prowincji i domu generalnego, a także rzesze wiernych.

Siostra Wanda Longina Trudzińska służebniczka starowiejska w okresie II wojny światowej pracowała jako wychowawczyni w Zakładzie dla sierot w Turkowicach. Życie jej było skromne, proste, przepojone pokorą oraz miłością do Boga i bliźniego. Określone było przepisami reguły zakonnej i obowiązkami, jakie wyznaczała jej przełożona. Pełniła obowiązki wychowawczyni grupy starszych chłopców. Sama będąc sierotą bardzo dobrze rozumiała potrzeby i problemy swych podopiecznych. Zawsze umiała ich wspomóc, pocieszyć, udzielić dobrej rady, zastąpić matkę. Z pełnym poświęceniem i zaangażowaniem wykonywała wszystkie prace konieczne i użyteczne do istnienia społeczności zakładowej. Dominantą jej osobowości była postawa służenia, postawa służby Bogu i bliźniemu, niesienie pomocy wszystkim potrzebującym uważała za swój podstawowy obowiązek.

16 maja 1944 r. banda nacjonalistów ukraińskich zamordowała i zakopała koło sahryńskiego lasu s. służebniczkę Starowiejską Wandę Longinę Trudzińską wraz z 7 wychowankami z domu sierot w Turkowicach.

Od 6 lat co roku w parafii Sahryń 16 maja odprawiana jest uroczysta msza św. upamiętniająca rocznicę jej śmierci. W tym roku ze względu na intensywne opady deszczu wyjątkowo msza św. była odprawiona w kościele.

W imieniu ks. bp Wacława Depo ks. J. Tucki i przedstawiciele władz samorządowych, szkoły, społeczeństwa, parafii złożyli przy pomniku wieńce i wiązanki kwiatów. Również ss. zakonne przybyłe na uroczystość w liczbie ok. 200 osób ze wszystkich 4 prowincji uczciły pamięć swojej współsiostry śpiewem podczas liturgii, modlitwą, refleksjami i wspomnieniami. We mszy św. uczestniczyli również wychowankowie sierocińca w Turkowicach, w którym pracowała s. Longina.

Wierni parafii przyjęli drogich gości i wszystkich uczestników uroczystości poczęstunkiem w świetlicy wiejskiej polowym obiadem.

Społeczność Zespołu Szkół na przyszły rok planuje uroczyste poświęcenie sztandaru szkoły która nosi imię s. Longiny.

Tekst:
Ks Eugeniusz Adamek

zobacz zdjęcia »