21 czerwca 2024

Rozbito zorganizowaną grupę przemytników ludzi [ZDJĘCIA, WIDEO]

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału SG rozbili międzynarodową, zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się przemytem imigrantów przez granicę polsko – białoruską.

Reklamy

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej działając pod nadzorem prokuratora Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie, rozbili międzynarodową, zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się przemytem imigrantów przez granicę polsko – białoruską do krajów Europy Zachodniej.

Aktualnie w toku prowadzonego postępowania występuje 32 podejrzanych.

Reklamy

Czytaj: Awanse i odznaczenia w Nadbużańskim Oddziale SG. Zaśpiewał zespół „Na Granicy” [ZDJĘCIA]

Postępowanie prowadzone przez funkcjonariuszy Wydziału Operacyjno-Śledczego Nadbużańskiego Oddziału SG, nadzorowane przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie, dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na organizowaniu wbrew obowiązującym przepisom, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, przekraczania granicy białorusko-polskiej.

Reklamy

Członkowie grupy dokonywali przerzutu obcokrajowców, nieposiadających dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy Unii Europejskiej, a następnie przetransportowywali ich do krajów Europy Zachodniej.

Szacuje się, że mogli oni przemycić w ten sposób około 2 600 osób, zaś cudzoziemiec, który nielegalnie próbował dostać się do Europy, musiał przeznaczyć na ten cel co najmniej kilka tysięcy dolarów.

Przeczytaj: Pogryzła policjanta. Krewka 32-latka zatrzymana za znieważanie i naruszenie nietykalności! [ZDJĘCIA]

Z ustaleń dokonanych przez funkcjonariuszy pionu operacyjnego Straży Granicznej oraz prokuratora wynika, że w skład zorganizowanej międzynarodowej grupy przestępczej wchodzą zarówno obywatele Polscy, jak również Ukraińcy, Irakijczycy i Białorusini.

Proceder działania grupy, polegał na organizowaniu nielegalnej migracji już w Turcji, Iraku i na Białorusi. Imigrantami byli najczęściej Irakijczycy, Syryjczycy i Palestyńczycy, którzy najpierw trafiali na Białoruś, a następnie po nielegalnym przekroczeniu granicy z Polską, byli transportowani w głąb kraju, aż do granicy niemieckiej.

Aktualnie w toku postępowania Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie jest 32 podejrzanych, w tym m.in. obywatele Polski, Ukrainy, Syrii, Iraku, Turcji i Gruzji. Postępowanie, w które zaangażowane zostały służby z Polski, Litwy oraz Niemiec prowadzone jest przy ścisłej współpracy z Eurojustem i Europolem.

Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie przedstawił sześciu osobom zarzuty dotyczące udziału w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu organizowanie wbrew przepisom ustawy przekraczania granicy państwowej kwalifikowane z art. 258 § 1 kk i 264 § 3 kk.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, wobec jednego z podejrzanych, na wniosek Prokuratora, Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec kolejnych 5 podejrzanych, prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.

Zobacz też:

Śmiertelny wypadek. Zginął kierowca ciężarówki [ZDJĘCIA, WIDEO]

Zerknij na Instagram →źródło, wideo, fot. NOSG, youtube.com