Rozbudowa dróg

Werbkowice

Reklamy

Gmina Werbkowice znalazła się na czwartej pozycji na Liście rankingowej wniosków (projektów) złożonych na drogi gminne w ramach „Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – wnioski przewidywane do realizacji w 2011.

Tyt. projektu: „Rozbudowa ciągów dróg gminnych w miejscowości Werbkowice: nr 111287 ul. Szkolna i ul. Partyzantów ( km 0+003,50 – 0+736,70) i nr 111255 L ul. Jana Pawła II ( km 0+017,80 – 0+588,40)”

Reklamy

Projektowany remont obejmuje:

– Przebudowę istniejącego skrzyżowania łamanego dróg gminnych na nowe zbliżone do kąta prostego,
– Poprawę istniejącego powierzchniowego odwodnienia korpusu drogowego,
– Wykonanie przebudowy jezdni-wzmocnienie konstrukcji, częściowo zdeformowanej w wyniku eksploatacji przez wykonanie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych,
– Budowę dwóch zatok autobusowych z nawierzchnią z kostki brukowej grubości 8cm,
– Budowę miejsc parkingowych przy parkowaniu równoległym i prostopadłych z wydzieleniem miejsc dla osób niepełnosprawnych,
– Budowę ciągów pieszych (chodników),
– Budowę zjazdów dla poprawy dostępności do przyległych działek,

Wartość inwestycji to 721 000 zł., planowana wartość dofinansowania – 360 000 zł.

Będzie to już trzecia inwestycja realizowana na terenie Gminy z Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych. W 2010 r. wykonany został „Remont ciągu dróg gminnych nr 111293 L i nr 111254 L na odcinku od drogi krajowej nr 74 do drogi powiatowej Nr 3419L długości 2323,5 m w miejscowości Hostynne, Konopne, gmina Werbkowice, powiat hrubieszowski.”

W 2010r. w partnerstwie z powiatem wykonano także.”Remont ciągu dróg powiatowych nr 3278L Kotlice-Wakijów, nr 3420L Malice-Honiatycze”.

Łącznie inwestycje z Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych na terenie Gminy Werbkowice od 2009r przyznano dofinansowanie na kwotę ponad 1,1 mln zł.

***

Info:
UG w Werbkowicach