20 lipca 2024

Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej zakończona

W Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie (COZL) odbyły się dzisiaj uroczystości oddania szpitala po ukończonej rozbudowie i modernizacji, która realizowana była w latach 2010 – 2020.

Reklamy

 

W wydarzeniu uczestniczyli Prezydent RP Andrzej Duda oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, a także wielu innych zaproszonych gości.

Centrum Onkologii jako placówka o takim potencjale we wschodniej części kraju będzie wspierać starania w leczeniu chorób onkologicznychmówił Prezydent Andrzej Duda.Narodowa Strategia Onkologiczna wpisuje się w rozwój onkologii na ziemi lubelskiej. Bardzo się cieszę, że tak wyspecjalizowana placówka, posiadająca tak świetnie przygotowane kadry znajduje się w tej części naszego kraju. Dla mnie to niezwykle ważny element rozwoju Polski.dodał Prezydent.

Reklamy

Starania o rozbudowę i modernizację Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej jako pełnoprofilowego centrum onkologicznego zapoczątkowane zostały w 2007 roku powstaniem Honorowego Komitetu Rozwoju Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, którego przewodnictwo objęła Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej Maria Kaczyńska. W latach 2007-2009 została zrealizowana rozbudowa Zakładu Radioterapii i Brachyterapii. W 2010 roku uzyskano zapewnienie finansowania z rezerwy celowej budżetu Państwa i budżetu województwa lubelskiego.

Dzięki zakończeniu rozbudowy i modernizacji Centrum wszyscy pacjenci onkologiczni – zarówno ci z regionu, jak i z innych części Polski – mogą liczyć na kompleksową, wysokospecjalistyczną opiekę medyczną.wyjaśnił marszałek Jarosław Stawiarski.

Reklamy

Rozbudowa i modernizacja COZL realizowana była w latach 2010-2020 w trzech etapach. Dzięki pierwszemu etapowi prac w kwietniu 2015 roku oddano do użytku budynek łóżkowy nr 4. Drugi etap rozpoczął się w lipcu 2019 roku i potrwał do maja 2020 roku. Wówczas ukończono prace nad budynkiem administracyjno-dydaktycznym nr 2, nr 1 i nr 3, a budynki radioterapii (nr 13 i 15) zostały zmodernizowane. Trzeci etap prac objął zmianę funkcji pomieszczeń w budynku nr 4 do stanu docelowego.

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej zapewnia pełnoprofilowe, wysokospecjalistyczne leczenie onkologiczne pacjentom nie tylko z Lubelszczyzny, ale również z całego kraju. Jest to bowiem jeden z największych, najbardziej nowoczesnych ośrodków onkologicznych w Polsce. Posiada: Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, Zakład Patologii Nowotworów, Zakład Diagnostyki Obrazowej, I Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej, dwa Oddziały Radioterapii, Oddział Hematologiczny, Oddział Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Brachyterapii, Oddział Immunologii Klinicznej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny, Oddział Chirurgii Przewodu Pokarmowego, Oddział Chirurgii Onkologicznej, Oddział Otorynolaryngologii, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Urologiczny, Oddział Chirurgii Ginekologicznej, Oddział Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Zakład Radioterapii, Zakład Brachyterapii, Zakład Fizyki Medycznej, Ośrodek Rehabilitacji, Zespół Poradni Specjalistycznych, Ośrodek Profilaktyki Nowotworów, Izbę Przyjęć, Aptekę Szpitalną z Centralną Rozpuszczalnią Cytostatyków. W trakcie wyposażania jest Centrum Genetyki Klinicznej i Centrum Immunologii Klinicznej, II Oddział Onkologii Klinicznej, Oddział Chemioterapii Dziennej, Oddział Transplantacji Szpiku z Bankiem Komórek Krwiotwórczych, Oddział Endokrynologii z Zakładem Medycyny Nuklearnej oraz Oddział Kardioonkologii.

W wyniku rozbudowy i modernizacji COZL posiada 507 łóżek na powierzchni 56 tys. m2. W szpitalu zatrudnionych jest 1615 osób, w tym 424 lekarzy i 404 pielęgniarki. Koszt rozbudowy i modernizacji Centrum jest szacowany na kwotę około 550 mln zł. Źródłem finansowania jest budżet Państwa i budżet województwa lubelskiego oraz fundusze europejskie. Placówka stara się jeszcze o pozyskanie kwoty 95 mln zł na doposażenie m.in. Pracowni Endoskopowej, Apteki Szpitalnej, Pracowni Histopatologicznej Zakładu Patologii Nowotworów, Bloku Operacyjnego, Chirurgii Jednego Dnia, Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego. 

Na koniec uroczystości Prezydent RP Andrzej Duda wpisał się do księgi pamiątkowej.

 

(info i fot. UMWL)