23 maja 2024

Rozstrzygnięcie konkursów w Werbkowicach

HrubieszówWerbkowice

Wójt Gminy Werbkowice podaje do publicznej wiadomości, że w drodze ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania w formie wspierania dotacje otrzymują:

1/ Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Kryształ” Werbkowice, 22-550 Werbkowice na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu-organizacja zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży lub udział w takich zawodach (meczach, turniejach, igrzyskach) na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym – 3.000 zł,

2/ Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Kryształ” Werbkowice, 22-550 Werbkowice na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu -prowadzenie zajęć sekcji piłki nożnej w różnych kategoriach wiekowych, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego – 27.000 zł,

3/ Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok Za Krokiem” w Zamościu, 22-400 Zamość na zadanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania- w ramach realizacji obowiązku szkolnego dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Werbkowice do siedziby Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „KROK ZA KROKIEM” w Zamościu, ul. Peowiaków 6„a”- 10.000 zł.

Wójt
Lech Bojko

Hrubieszow LubieHrubie 2009