18 lipca 2024

Rozwiązywanie problemów społecznych w gminie Mircze

Mircze

Reklamy

Wójt Gminy Mircze informuje, że rozpoczęto prace nad opracowywaniem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010 – 2020.

Mieszkańcy gminy, organizacje pozarządowe oraz instytucje mogą zgłaszać swoje wnioski w obszarze polityki społecznej: bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, oświaty, turystyki, które wymagają nowych rozwiązań i winne być umieszczone w tym dokumencie strategicznym.

Reklamy

Info:
UG Mircze