17 czerwca 2024

Wieś naszą szansą

Dołhobyczów

Reklamy

Gmina Dołhobyczów realizuje w okresie marzec – wrzesień 2010 roku projekt Pt. „Wieś naszą szansą” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach realizacji projektu w miesiącach czerwiec- sierpień 2010 prowadzone są
III moduły tematyczne:
– „Psychospołeczne umiejętności lidera”,
– „Nowoczesne technologie”,
– „Innowacyjne rozwiązania dla sołectw”.

Reklamy

Info i foto:
UG Dołhobyczów

Reklamy

GALERIA »