Sejmik w sprawie pzmian organizacyjnych w PGE

W związku z planowanymi przez Zarząd PGE Dystrybucja SA zmianami organizacyjnymi oraz na podstawie napływającej korespondencji z prośbą o wsparcie działających w spółce organizacji związkowych, a także ich załogi – Sejmik Województwa Lubelskiego wyraża zaniepokojeni

Reklamy

***

Stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie planowanych zmian organizacyjnych Zarządu Dystrybucja SA w Lublinie

W związku z planowanymi przez Zarząd PGE Dystrybucja SA zmianami organizacyjnymi oraz na podstawie napływającej korespondencji z prośbą o wsparcie działających w spółce organizacji związkowych, a także ich załogi – Sejmik Województwa Lubelskiego wyraża zaniepokojenie planami głębokich zmian organizacyjnych.

PGE Dystrybucja działa na Lubleszczyźnie w Oddziałach Lublin, Rzeszów i Zamość oraz Warszawa. Teren poprzez swoje jednostki organizacyjne – Rejony Energetyczne zlokalizowane głównie w miastach powiatowych Lubelszczyzny, zatrudniając w każdym z nich około 100 osób i obsługując odbiorców ze swojego terenu w promieniu około 50 kilometrów.

Planowana zmiana organizacyjna spowoduje likwidację Rejonów Energetycznych w miastach: Kraśniku, Janowie Lubelskim, Radzyniu Podlaskim i Lubartowie, Hrubieszowie, Biłgoraju i Łukowie. Zmiany te spowodują zwiększenie odległości siedziby rejonu od obsługiwanych odbiorców do ponad 100 kilometrów, w konsekwencji likwidację miejsc pracy dla określonej grupy mieszkańców Lubelszczyzny, pogorszy jakość obsługi na rzecz lepiej rozwiniętych terenów a brak konsultacji społecznych z załogami sprawia wrażenie arogancji decydentów wobez swoich załóg.

Właścicielem większościowym spółki pozostaje Skarb Państwa i kierowanie jej na drogę restrukturyzacji podobną jak dla Telekomunikacji Polskiej SA nie napawa optymizmem i świadczy o braku odpowiedzialności decydentów za dalsze jej losy. Dlatego zwracamy się z apelem o spowodowanie powtórnego rozważenia podejmownych decyzji, mając na względzie zwrówno dobro spółki, jak też całej Lubelszczyzny i jej rozwój, a nie pogrążanie w stagnacji i zacofaniu gospodarczym.

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Lubelskiego
Tomasz Zając