Stanowisko Sejmiku w sprawie zamiaru likwidacji Sądów Rejonowych

W związku z przygotowanym projektem rozporządzenia dotyczącym zmian organizacyjnych sądów powszechnych i planowanej likwidacji Sądów Rejonowych we Włodawie, Rykach, Łukowie, Opolu Lubelskim, Hrubieszowie, Krasnymstawie i i Janowie Lubelskim – Sejmik Województwa Lubelskiego zwraca się z prośbą do Pana Ministra o odstąpienie od likwidacji wskazanych wyżej sądów.

Reklamy

***

Stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Sądów Rejonowych we Włodawie, Rykach, Łukowie, Opolu Lubelskim, Hrubieszowie, Krasnymstawie i i Janowie Lubelskim

W związku z przygotowanym projektem rozporządzenia dotyczącym zmian organizacyjnych sądów powszechnych i planowanej likwidacji Sądów Rejonowych we Włodawie, Rykach, Łukowie, Opolu Lubelskim, Hrubieszowie, Krasnymstawie i Janowie Lubelskim – Sejmik Województwa Lubelskiego zwraca się z prośbą do Pana Ministra o odstąpienie od likwidacji wskazanych wyżej sądów.

Likwidacja sądów nie wpłynie na obniżenie kosztów obsługi spraw mieszkańców Włodawy, Ryk, Łukowa, Opola Lubelskiego, Hrubieszowa, Krasnegostawu i Janowa Lubelskiego, a zdecydowanie wydłuży oczekiwanie na orzeczenia i skuteczną egzekucję. Będzie się to przejawiać w postaci zwiększenia odległości dojazdów mieszkańców do wydziału ksiąg wieczystych, a także większego obłożenia sądów, do których sprawy z likwidowanych jednostek zostaną przekazane. Stosowane przy likwidacji jedynie kryterium liczby 14 etatów sędziowskich bez dodatkowej analizy spraw rozpatrywanych przez te sądy, świadczy o braku kompleksowej analizy co do efektywności i sprawności funkcjonowania tych sądów. Nikt nie zwrócił uwagi na koszty społeczne z tym związane. Ponadto likwidacja niektórych sądów położonych w rejonach przejść granicznych w kontekście zwiększonego ruchu oraz sytuacji dokonanych w niektórych przypadkach bardzo dużych inwestycji infrastrukturalnych, budzi bardzo poważne wątpliwości co do zasadności takich decyzji.

Mając na uwadze podnoszone aspekty społeczne i ekonomiczne, gwarantowane Konstytucją RP prawo dostępu do sądów oraz sprawność postępowań sądowych, Sejmik Województwa Lubelskiego zwraca się o rozważenie zasadności i celowości planowanych zmian organizacyjnych.

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Lubelskiego
Tomasz Zając