12 kwietnia 2024

Seniorom ze Stefankowic

20 września b.r. w Stefankowicach (gm. Hrubieszów) odbył się Dzień Seniora. W święcie uczestniczyli najstarsi mieszkańcy wsi oraz zaproszeni goście.

Część artystyczną wystawiły członkinie miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.

Były piosenki, wiersze i scenki teatralne, przygotowane i prowadzone przez Janinę Olszak. Wystąpiły także dzieci, które po swojej części artystycznej wręczyły Seniorom kwiaty. Najstarsi mieszkańcy otrzymali upominki z rąk Danuty Kozłowskiej – członka Zarządu Powiatu.

Organizatorzy imprezy otrzymali nagrodę finansową, przyznaną przez Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Hrubieszów, reprezentowanych przez skarbnika Gminy – Marię Greniuk.

Organizatorami Dnia Seniora było Koło Gospodyń Wiejskich i Rada Sołecka wsi Stefankowice.

info
Gmina Hrubieszów