Sesja opłatkowa w Mirczu

HrubieszówMircze

Reklamy

30 grudnia 2008 r. odbyła się Sesja Rady Gminy Mircze, która została podzielona na dwie części – pierwsza odbyła się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mircze zgodnie z porządkiem obrad, druga cześć odbyła się w Sali Klubowej Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu.

W uroczystości opłatkowej udział wzięli: ks. proboszcz parafii rzymsko – katolickiej w Mirczu mgr Mieczysław Filip, Wójta Gminy Mircze mgr Lech Szopiński, Dyrektorzy Szkół, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych , Kierownicy Referatów, Radni, Sołtysi, Prezesi Klubów Sportowych, Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych, Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Mircze.

Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem Przewodniczącego Rady Gminy Mircze Wiesława Filańskiego, po którym zabrał głos Wójt Gminy Mircze mgr Lech Szopiński. Ks. proboszcz mgr Mieczysław Filip odczytał ewangelię według św. Łukasza, po czym złożył noworoczne życzenia wszystkim zebranym.

Uroczystość uświetnił występ Zespołu Śpiewaczego „Echo” z Mircza.

info i foto
UG Mircze

zdjęcia >>

Hrubieszow 2009-01-07