18 kwietnia 2024

Skafander: Specjaliści potrzebni od zaraz

Co roku uczelnie opuszczają setki absolwentów, jednak na rynku pracy wciąż istnieje znaczne zapotrzebowanie na techników i inżynierów.

Dlaczego nadal brakuje nam specjalistów, w jaki sposób powinno wyglądać kształcenie zawodowe, jakie możliwości otwierają się przed studentami kierunków technicznych, czym będą charakteryzowały się nowe egzaminy zawodowe – to tylko nieliczne problemy, nad którymi dyskutowano podczas seminarium „Kształcenie zawodowe – oczekiwania i potrzeby”. Organizatorem spotkania wykładowców i specjalistów z nauczycielami z naszego regionu była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu.

Seminarium, które odbyło się 10 lutego w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym PWSZ w Zamościu przy ul. Zamoyskiego 64, otworzyli rektor PWSZ prof. dr hab. Waldemar Martyn oraz kierownik LSCDN o. Zamość Bogdan Leszczuk. Rektor podkreślał: – Nasza uczelnia jest uczelnią zawodową nie tylko z nazwy, lecz również w treściach nauczania. Jeśli chcemy mieć satysfakcję z wykształconych ludzi, to musimy kształcić w sposób absolutnie nowoczesny.

Pierwszym prelegentem był dr inż. Bronisław Samujło. W swoim odczycie „Problemy kształcenia zawodowego – od szkoły zawodowej do studiów inżynierskich” mówił, m.in. o tym, że pracodawcy wciąż poszukują ludzi posiadających praktyczne umiejętności – techników i inżynierów. Doktor Samujło zwrócił uwagę na to, że od absolwentów kierunków technicznych oprócz znajomości języka angielskiego coraz częściej wymaga się tak zwanych „umiejętności miękkich” np. komunikatywności i umiejętności pracy w zespole. Jak można było dowiedzieć się z wykładu, polska motoryzacja, rynek maszynowy oraz sektor badawczo-rozwojowy są tymi sferami gospodarki, w które najchętniej inwestują przedsiębiorcy z zagranicy.

W dalszej części spotkania dr inż. Jarosław Bartnicki opowiedział, czym jest modelowanie numeryczne oraz zobrazował ten proces za pomocą animacji. Słuchacze dowiedzieli się o przydatności modelowania numerycznego w badaniach laboratoryjnych oraz we współczesnej produkcji.

Duże zainteresowanie przybyłych gości wzbudził pokaz drukowania na drukarce 3D, który przeprowadził dr inż. Piotr Wolszczak. Naukowiec wraz ze studentami zaprezentował, jak wygląda proces wytwarzania trójwymiarowych obiektów na podstawie komputerowego modelu. Dr Wolszczak opowiadał także o praktycznych zastosowaniach tego nowoczesnego urządzenia np. w medycynie.

Po pokazie trójwymiarowego drukowania goście zwiedzali laboratoria Centrum Badań i Transferu Technologii PWSZ znajdujące się przy ul. Zamoyskiego, m.in. Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii oraz Pracownię Geograficznego Systemu Informacji. Tam pedagodzy mieli możliwość zapoznania się ze specjalistyczny sprzętem oraz przeprowadzanymi na nim badaniami.

Po tej części programu seminarium nastąpił wykład Artura Gontarza pt. „Nowe egzaminy zawodowe elementem skutecznego kształcenia zawodowego”. Dzięki specjaliście z LSCDN o. Zamość nauczyciele zdobyli przydatne informacje na temat tego, jak będą wyglądały nowe egzaminy zawodowe oraz w jaki sposób należy do nich przygotowywać uczniów.

Seminarium zostało zakończone zwiedzaniem laboratoriów CeBiTT PWSZ przy ul. Szczebrzeskiej 41, gdzie uczestnicy spotkania mogli zobaczyć działanie nowoczesnych urządzeń. Odbył się m.in. pokaz procesu cięcia wodą wykonany przez mgr. inż. Janusza Jaska.

W dobie rozwoju technologii rośnie zapotrzebowanie na dobrze wykwalifikowanych specjalistów. Dlatego tak ważne są działania, które mają na celu poprawę edukacji zawodowej. W trakcie dyskusji zauważono, że do skutecznego kształcenia zawodowego niezbędne jest nie tylko zaangażowanie nauczycieli, ale również nowoczesny sprzęt. Bez odpowiedniego zaplecza technicznego niemożliwa jest wszak nauka takich umiejętności, jak: obsługa maszyn, projektowanie, czy organizacja procesu produkcji. Dla podniesienia jakości kształcenia zawodowego równie istotna jest współpraca szkół oraz uczelni z przedsiębiorcami. Podczas seminarium nauczyciele mogli nie tylko poruszać interesujące ich zagadnienia, zaznajomili się oni również z bogatym wyposażeniem laboratoriów PWSZ w Zamościu. Władze zamojskiej uczelni wyraziły nadzieję, że kolejne takie spotkanie będzie miało miejsce już w nowym kompleksie laboratoryjnym PWSZ przy ul. Szczebrzeskiej 31. Koszt tej inwestycji to przeszło 14 mln zł.

 

Katarzyna Bochniak

 „Skafander. Bezpłatna Gazeta Akademicka” 2014, nr 3 (54), s. 3