22 lipca 2024

Spotkanie przedstawicieli Straży Granicznej i organizacji pozarządowych

W Zamościu w dniach 3-4 czerwca 2014 r., Zarząd do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej wspólnie z Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej w Chełmie zorganizował spotkanie pomiędzy Strażą Graniczną a organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Reklamy

Podczas spotkania ustalono zasady udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w procedurach powrotowych cudzoziemców. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej im. Haliny Nieć, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Departamentu Polityki Migracyjnej MSW, Instytutu na Rzecz Państwa Prawa, Fundacji „Multiocalenie”, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

W spotkaniu ze strony SG uczestniczyli, Dyrektor Zarządu ds. Cudzoziemców płk SG Andrzej Jakubaszek oraz towarzysząca mu delegacja, kierownicy komórek organizacyjnych w sprawach cudzoziemców ze wszystkich Oddziałów SG oraz kierownicy ośrodków detencyjnych pozostających w strukturach Straży Granicznej.

Reklamy

Spotkanie współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów Projekt nr 1/14/EFPI/2012 „Organizowanie powrotów przymusowych – część V”.


Info i fot. NOSG

Reklamy