Spotkanie z EFS

W dniu 25 kwietnia 2008 roku o godzinie 9 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbędzie się spotkanie z pracownikami Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego.

Reklamy

Animatorem będzie p. Kazimierzem Wojtowiczem, a doradcą kluczowym p. Magdaleną Kurdzielewską.
Spotkanie poświęcone będzie tematyce „Tworzenia partnerstw lokalnych”, a w szczególności:
1) zasad obowiązujących w partnerstwie i procesie jego budowania,
2) zawierania umów,
3) kosztów i korzyści wynikających ze współpracy partnerskiej,
4) realizacji działań w partnerstwie,
5) modele Partnerstw Publiczno – Prywatnych
Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu, pod numerem telefonu 84 696-24-55 w Zespole Szkół nr 5 w Hrubieszowie do dnia 20.04.2008 r.
O uczestnictwie w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń, z powodu ograniczonej ilości miejsc (grupa może liczyć do 20 osób – maksymalna ilość zgłoszonych osób z jednej instytucji to 3 osoby). W przypadku pytań prosimy o kontakt z Agatą Malon: 507544788.