Spotkanie z lokalna społecznością w Wołajowicach

7 grudnia 2012r. pracownik biura LGD „Lepsze Jutro” uczestniczył w spotkaniu aktywizującym społeczność wiejską, które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Wołajowicach.

Reklamy

W trakcie spotkania przedstawił informacje o inicjatywach podejmowanych przez LGD i operacjach w ramach osi 4 LEADER.

Poinformował także o planowanym przez LGD konkursie dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych dotyczącym inicjatyw podejmowanych dla lokalnej społeczności w roku 2012 oraz możliwości przesyłania propozycji szkoleń z zakresu kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów np. produkt regionalny, rzemiosło, szkolenia kulinarne itp. oraz z agroturystyki lub turystyki.

Celem udziału w spotkaniu była aktywizacja społeczności lokalnej i mobilizowanie jej do udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich i tworzeniu wspólnot lokalnych.

 

Info i foto: LGD „Lepsze Jutro”