12 kwietnia 2024

Starożytnie w Masłomęczu

28 lipca 2013 roku Masłomęcz stał się miejscem spotkania wielu miłośników starożytności, a to za sprawą Jubileuszowej X Biesiady Archeologicznej. Czekały na nich grupy rekonstrukcyjne prezentujące starożytne rzemiosło, kuchnię i umiejętności militarne.

Ukoronowaniem biesiady była bitwa między plemionami barbarzyńskimi i legionami rzymskimi. Niestety w tym roku Goci i ich sprzymierzeńcy zostali pokonani. Całość imprezy zakończył koncert muzyki dawnej i Teatr Ognia BOHEMA.

Jednak już od samego początku można było zobaczyć życie codzienne starożytnych mieszkańców Europy, które prezentowali barbarzyńcy i legioniści w swoich obozach. Otwarcia biesiady dokonali: Jan Mołodecki -Wójt Gminy Hrubieszów, prof. dr hab. Andrzej Kokowski – Dyrektor Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie i Bartłomiej Bartecki – Dyrektor Muzeum im. St. Staszica w Hrubieszowie. Mówili m.in. o masłomęckiej archeologii i o ludziach, związanych z nią i z tym, co się dzieje wokół niej. Z okazji jubileuszu Wójt i Przewodniczący Rady Gminy Hrubieszów uhonorowali zasłużone osoby okolicznościowymi drzeworytami. W podobny sposób Masłomęckie Stowarzyszenie „Wioska Gotów” podziękowało wszystkim, którzy angażują się w pomoc Stowarzyszeniu w podejmowanych przez Wioskę Gotów działaniach. Srebrny Laur Masłomęcki otrzymał Bartłomiej Bartecki, któremu, jak napisała kapituła Nagrody Honorowej Laur Masłomęcki, Ziemia Masłomęcka zawdzięcza „powrót Gotów”.

 

Zdjęcia »

 

Zobacz też…

Galeria:

X Biesiada Archeologiczna za nami 

Video:

Taniec z ogniem w Masłomęczu – Teatr Ognia Bohema 


Info: UG Hrubieszów