Stowarzyszenie poda rękę bezrobotnym

„Jesteśmy o krok od sukcesu” – mówią zgodnie członkowie założyciele Stowarzyszenia „Przystań” mającego na celu powołanie Centrum Integracji Społecznej na terenie Gminy Hrubieszów.

Reklamy

Pomysł utworzenia organizacji działającej zgodnie z ideą ekonomii społecznej i wspierający zatrudnienie socjalne zrodził się dzięki współpracy nawiązanej z Fundacją Pomocy Wzajemnej „Barka” z Poznania. Rozpoczęty w 2012 roku cykl spotkań z przedstawicielami Fundacji zaowocował konkretnymi działaniami, które 11.02.2013 roku doprowadziły do powstania Stowarzyszenia „Przystań”.

Głównym celem Stowarzyszenia będzie utworzenie na terenie gminy Centrum Integracji Społecznej, którego zadaniem jest szeroko rozumiana pomoc oraz reintegracja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych.  Pomoc w odnalezienie swojego miejsca w społeczności lokalnej będzie możliwa dzięki zajęciom w warsztatach zawodowych. Członkowie założyciele na spotkaniu wybrali zarząd Stowarzyszenia, komisję rewizyjną oraz uchwalili statut. Prezesem  Stowarzyszenia  została  Pani Aneta Hołuj z Czumowa a Wiceprezesem Pani Aleksandra Muzyczuk z Wołajowic 

Władzom Stowarzyszenia serdecznie gratulujemy.

 

Info i foto: UG Hrubieszów