Studia magisterskie na kierunku bezpieczeństwo narodowe w UPZ

23 sierpnia 2021 r. Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu otrzymała od Ministra Edukacji i Nauki pozwolenie na utworzenie studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Studia magisterskie na tym kierunku będą odbywać się zarówno w formie stacjonarnej, jak również niestacjonarnej.

Reklamy

Podobnie jak w przypadku innych kierunków w UPZ, studia stacjonarne są bezpłatne. To drugi, po pielęgniarstwie kierunek studiów w Uczelni Państwowej w Zamościu, który pozwoli studentom uzyskać tytuł magistra.

Studia magisterskie w Uczelni Państwowej w Zamościu pozwolą kontynuować naukę blisko miejsca zamieszkania absolwentom studiów licencjackich UPZ oraz innych szkół wyższych. Dzięki temu absolwenci studiów pierwszego stopnia nie będą musieli wyjeżdżać do innych miast, aby zdobyć tytuł magistra.

Uruchomienie studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest momentem długo oczekiwanym przez społeczność akademicką. Ukończenie studiów magisterskich umożliwi absolwentom podjęcie pracy, przede wszystkim w instytucjach, strukturach i organizacjach z zakresu bezpieczeństwa narodowego,  założenie własnej działalności lub dalsze kształcenie. Studenci otrzymają odpowiedni zasób wiedzy, kompetencji i umiejętności.  Utworzenie studiów II stopnia jest również powiązane z potrzebami rynku pracy i oczekiwaniami społeczności lokalnej. Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica za najważniejsze uważa świadczenie usług dydaktycznych, nastawionych na potrzeby otoczenia, mając również na uwadze rozwój Zamościa i regionu – mówi dr Łukasz Potocki, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego Uczelni Państwowej w Zamościu.

Warto zaznaczyć, że Uczelnia posiada profesjonalną kadrę wykładowców oraz ciekawy i atrakcyjny program studiów, który pozwala absolwentom kierunku bezpieczeństwo narodowe praktycznie przygotować się do przyszłego zawodu. Zajęcia z surwiwalu, wizyty w placówkach i komendach służb mundurowych czy centrach zarządzania kryzysowego – to tylko część programu realizowanego przez studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe. Do dyspozycji wykładowców i studentów jest nowoczesna pracownia bezpieczeństwa narodowego, wyposażona m.in. w symulator strzelnicy laserowej. Chętni, pierwsze doświadczenia w służbach mundurowych mogą uzyskać poprzez odbycie szkolenia w ramach projektu Legia Akademicka Ministerstwa Obrony Narodowej, realizowanego przez UPZ.

Oprócz kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe (licencjackie i magisterskie), Uczelnia Państwowa w Zamościu oferuje także studia na kierunku pielęgniarstwo (licencjackie i magisterskie), jak również studia inżynierskie: mechanika i budowa maszyn oraz logistyka, a także studia licencjackie: filologia angielska, finanse i rachunkowość, informatyka, pedagogika, turystyka i rekreacja.

­

(info i fot. UPZ)


Zobacz też:

Uciekał skradzionym ciągnikiem, uszkodził dwa ścigające go radiowozy

Uciekał skradzionym ciągnikiem, uszkodził dwa ścigające go radiowozy


LubieHrubie na Instagramie