Sukces Koła Teatralnego KAMELEON z Gimnazjum w Mirczu

HrubieszówSitno

Reklamy

12 marca 2009 r. odbyły się VIII Spotkania Teatralne Gimnazjów Powiatu Zamojskiego w Sitnie. Grupy teatralne prezentowały przedstawienia dotyczące roli kobiety w świecie.

W przeglądzie wzięło udział siedem zespołów amatorskich ze szkół w Sitańcu, Komarowie, Jarosławcu, Mirczu, Szczebrzeszynie, Michalowie i Sitnie.

Gimnazjalne grupy teatralne zaprezentowały różne sposoby ujęcia tematu przewodniego, różnorodne były także techniki aktorskie i środki ekspresji np.: kabaret, pantomima.

Koło teatralne „Kameleon” z Gimnazjum im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Mirczu zdobyło dwa trofea: nagrodę główną komisji konkursowej oraz nagrodę instruktorów.

Młodzież zachwyciła jurorów inscenizacją pt.: „Zagubiony w miłości”, która w sposób symboliczny interpretowała miłość, jako jedną z cnót, o której pisał św. Paweł.

Instruktorem grupy i reżyserem inscenizacji jest p. Ewa Kot. Scenografię przygotował p. Dariusz Smoll.

info
Gimnazjum w Mirczu

zobacz zdjęcia >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009