Szansa na rozwój i pracę – ruszyło Centrum Integracji Społecznej w Mienianach

Przez najbliższe miesiące 20 osób – dotychczas bezrobotnych – z terenu Gminy Hrubieszów będzie miało pełne ręce roboty. Od 1 lipca 2013r. ruszyło Centrum Integracji Społecznej w Mienianach, zanim jednak uczestnicy rozpoczną codzienna pracę własnymi rękoma wyremontują siedzibę.

Reklamy

Centrum powołano do pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem ze społeczeństwa: długotrwale bezrobotnym, uzależnionym, niepełnosprawnym. Tu dostaną szansę na odbudowanie życia i znalezienie pracy” – mówi Kierownik CIS Aleksandra Muzyczuk.

Głównym celem  jest podjęcie działań w kierunku reintegracji społecznej i zawodowej uczestników poprzez ich aktywne uczestnictwo w zajęciach. Spotkania  z psychologiem, doradcą zawodowym i pracownikiem socjalnym, pomogą w wyjściu na rynek pracy i przywrócą wiarę we własne siły. Działania mają na celu odbudowanie i podtrzymywanie u osoby uczestniczącej w zajęciach umiejętności życia w społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania, pracy i rodzinie.

Reklamy

Uczestnicy codziennie  będą uczyć się wybranego fachu w trzech  warsztatach: gastronomicznym, rolno-porządkowym i remontowo-budowlanym.

„Naszym celem jest odbudowanie u osoby uczestniczącej w zajęciach zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy” – dodaje kierownik CIS.

CIS Mieniany działa na bazie Stowarzyszenia „Przystań”, które zostało powołane 11.02.2013r., a pomysł utworzenia organizacji działającej zgodnie z ideą ekonomii społecznej zrodził się w roku 2012,dzięki współpracy nawiązanej z Fundacją Pomocy Wzajemnej „Barka” z Poznania.

Dnia 26 czerwca 2013r.  miała miejsce uroczysta inauguracja i wręczenie skierowań do pracy dla podopiecznych. W spotkaniu uczestniczyli między innymi:  Wójt Gminy Hrubieszów, Kierownik GOPS, beneficjenci projektu, Kierownik CIS, członkowie grupy inicjatywnej, członkowie Stowarzyszenia „Przystań”,  zaproszeni goście. Wszyscy zgodnie gratulowali przedsięwzięcia i  życzyli sukcesów.

 

 

Aneta Hołuj

Prezes Stowarzyszenia „Przystań”