26 maja 2024

Szkolenia przeciwkryzysowe lubelskich Terytorialsów – ZDJĘCIA

W dniach 19-20 września 2020 r. ponad 750 żołnierzy Lubelskiej Brygady OT przejdzie intensywne szkolenia rotacyjne. Obok ćwiczeń bojowych, szczególny nacisk położony będziena rozwijanie kompetencji przeciwkryzysowych żołnierzy OT.

Silne wiatry, huragany, powodzie, wypadki drogowe, na wodzie, katastrofy komunikacyjne oraz działania patrolowe – to najważniejsze tematy ćwiczeń żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, jakie odbędą się w ten weekend, pod okiem instruktorów ze straży pożarnej, policji oraz WOPR.

Tego typu ćwiczenia na stałe są wpisane w kalendarz szkoleniowy żołnierzy WOT. Głównym zadaniem Terytorialsów jest wspieranie i uzupełnianie możliwości innych służb ratowniczych, szczególnie w przypadku wystąpienia zagrożeń na szeroką skalę. Potencjał ludzki oraz sprzęt specjalistyczny, jakim dysponują żołnierze WOT (np. maszty oświetleniowe, agregaty prądotwórcze, pompy, cysterny, bezzałogowce – Flyeye), pozwalają szybko i skutecznie nieść pomoc osobom poszkodowanym podczas różnych katastrof i klęsk żywiołowych.

Drugi blok tematyczny szkoleń przeciwkryzysowych to ćwiczenia rozwijające kompetencje Terytorialsów w obszarze współpracy z innymi służbami w walce z COVID-19. Od początku działań przeciwkryzysowych żołnierze 2 LBOT współdziałają z funkcjonariuszami straży pożarnej, policji, straży granicznej, służby lotniczej, placówkami medycznymi oraz samorządami lokalnymi. W najbliższy weekend będą doskonalić umiejętności w obszarze, m.in. przeprowadzania dekontaminacji, wsparcia organów samorządu terytorialnego, współpracy logistycznej z Agencją Rezerw Materiałowych.

Szkolenia będą prowadzone, m.in. w miejscowościach: Wola Przybysławska (powiat lubelski), Trzebiesza (powiat opolski), Annopol (pow. kraśnicki), Czemierniki (powiat radzyński), Jacnia (pow. zamojski).


info i fot.: 2LBOT