Jesienny Przegląd Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Alojzowie

16 września w Alojzowie odbył się Jesienny Przegląd Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Reklamy

Jesienny Przegląd Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Werbkowicach 2020

W dniu 16 września 2020 r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Alojzowie oraz w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Alojzowie odbył się „Jesienny Przegląd Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”.

Reklamy

Organizatorem imprezy było Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Werbkowicach.

Jesienny przegląd twórczości osób z niepełnosprawnością intelektualną ma na celu prezentację twórczości artystycznej tych osób z dziedzin: muzyki, recytacji, malarstwa, rysunku i rękodzieła artystycznego. Prócz prezentacji dorobku artystycznego uczestników WTZ w Alojzowie i wychowanków OREW w Alojzowie nastąpiła także integracja, gromadząca w jednym miejscu tych, którym niesienie pomocy osobom potrzebującym jest bliskie sercu. Uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości

w dziedzinie sztuki osób z niepełnosprawnościami:

 • odkrywanie indywidualnego potencjału osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • umożliwienie im realizacji naturalnej potrzeby aktywności;
 • uczestnictwa osób z niepełnosprawnością intelektualną w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym;
 • przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu.

„Jesienny Przegląd Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” jest doskonałą okazją do integracji osób zdrowych ze społecznością osób z niepełnosprawnością.

W Przeglądzie wzięli udział przedstawiciele władzy oraz samorządu lokalnego, a także dyrektorzy i kierownicy placówek realizujących zadania na rzecz osób z niepełnosprawnością i wspierających działania w celu integracji środowiska lokalnego.

Swoją obecnością zaszczycili nas:

 • Pani Aneta Karpiuk – Starosta Powiatu Hrubieszowskiego, która złożyła list gratulacyjny do organizatorów uroczystości oraz wręczyła słodkie upominki dla wszystkich uczestników Przeglądu;
 • Pan Andrzej Bogatko – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie;
 • Pan Paweł Walencik – Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Hrubieszowie;
 • Pani Agnieszka – Skubis Rafalska – Wójt Gminy Werbkowice, która obdarowała wyróżnionych uczestników upominkami;
 • Pan Sławomir Bednarczuk – Inspektor ds. oświaty, kultury i sportu w Urzędzie Gminy w Werbkowicach;
 • Pan Sławomir Kiczyński – Radny miejscowości Alojzów;
 • Zarząd PSONI Koło w Werbkowicach z Wiceprzewodniczącą Panią Martą Piotrowską – Lackowską wraz z członkami Komisji Rewizyjnej PSONI Koło w Werbkowicach;
 • Wychowankowie, rodzice i nauczyciele Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Alojzowie;
 • Uczestnicy i pracownicy WTZ w Alojzowie.

Program „Jesiennego Przeglądu Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” rozpoczęła Pani Marta Piotrowska – Lackowska – Wiceprzewodnicząca PSONI Koło w Werbkowicach i Kierownik WTZ w Alojzowie, witając wszystkich przybyłych gości oraz uczestników Przeglądu. Wychowankowie OREW wraz z nauczycielami wystąpili we wspaniałej inscenizacji pt. „Spotkanie z jeżem”. Następnie mini wykład nt. „Twórczości artystycznej w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną” wygłosiła Pani Diana Duliban – instruktor terapii zajęciowej w pracowni preorientacji zawodowej. Kolejnym punktem wystąpień było przedstawienie charakterystyk oraz dorobku artystycznego uczestników WTZ w Alojzowie: Piotra Drożdżaka, Anny Drogoszewskiej, Grzegorza Kijko, warsztatowego zespołu „TAKT” oraz wychowanków OREW w Alojzowie.

Po zakończeniu pierwszej części „Jesiennego Przeglądu Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” wszyscy udaliśmy się na pyszny poczęstunek, w trakcie którego nie zabrakło wielu inspirujących rozmów dotyczących funkcjonowania i twórczości artystycznej w życiu osób z niepełnosprawnościami.

Druga część przeglądu rozpoczęła się występem muzycznym warsztatowego zespołu „TAKT”, który wykonał dwa utwory: „Rzeka marzeń” oraz „Miłości mi wszystko wyjaśniła”. Następnie uczestniczka WTZ Małgorzata Krzywonos zaprezentowała się w pięknym wierszu Jana Twardowskiego „Naucz się dziwić”. Po tak wzruszających występach nastąpiła prezentacja rękodzieła artystycznego wszystkich uczestników „Jesiennego Przeglądu Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”.

Następnie dokonano uroczystego zakończenia Przeglądu. Wszyscy uczestnicy WTZ w Alojzowie i wychowankowie OREW w Alojzowie zostali uhonorowani wielkimi brawami. W imieniu organizatora Przeglądu – PSONI Koło w Werbkowicach dyplomy wręczyła Pani Aneta Karpiuk – Starosta Powiatu Hrubieszowskiego, natomiast upominki dla każdego z uczestników wręczali: Pan Andrzej Bogatko – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie; Pan Paweł Walencik – Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Hrubieszowie; Pan Sławomir Kiczyński – Radny miejscowości Alojzów.

Nie zapomniano również o upominkach dla naszych gości, które wręczyli uczestnicy WTZ w Alojzowie. Dzięki wsparciu finansowemu ze środków PFRON za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie możliwe było przygotowanie Przeglądu. A tym samym zaakcentowanie, iż integracja osób z niepełnosprawnością intelektualną ze środowiskiem lokalnym jest niezmiernie ważna i możliwa.


Relację przygotowała: Diana Duliban – instruktor terapii zajęciowej w pracowni preorientacji zawodowej. Zdjęcia – WTZ w Alojzowie.