3 marca 2024

Szkolenia PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie informuje, że realizuje projektu pt. „Skończ z apatią, zacznij działać – program reintegracji zawodowej bezrobotnych” – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Reklamy

br />Projekt jest realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.3 – Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia. Projekt skierowany jest do osób powyżej 25 roku życia, bezrobotnych do 12 miesięcy oraz długotrwale bezrobotnych pozostających bez pracy do 24 miesięcy (z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów).

W ramach projektu można:

Reklamy

*
skorzystać z usług doradczych,
*
wziąć udział w szkoleniu indywidualnym lub grupowym,
*
odbyć przygotowanie zawodowe,
*
skorzystać z subsydiowanego zatrudnienia ,
*
otrzymać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie są proszone o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Hrubieszowie w pokoju nr 8 lub telefonicznie pod numerem telefonu(084) 696- 26- 91 lub (084) 696- 26- 92 wew.47.

Plan szkoleń grupowych na II półrocze 2007 roku >>