Szkolenie z ozdób gockich

W dniach 1 – 2 września 2008 r. w godzinach od 17:00 do 20:00 odbyło się szkolenie z zakresu wyrobu ozdób gockich prowadzonych przez Panią Ewelinę Kokowską z UMCS w Lublinie.

Reklamy

W szkoleniu uczestniczyli mieszkańcy Masłomęcza (gmina Hrubieszów). Szkolenie realizowane było w ramach projektu „Życie w krainie Gotów – promocja i odtwarzanie dziedzictwa kulturowego wsi Masłomęcz” przez Stowarzyszenie Hrubieszowsko – Mireckie Lepsze Jutro Lokalna Grupa Działania, a sfinansowane zostało z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO 2008.

Tekst i foto:
Gmina Hrubieszów

zdjęcia >>