23 maja 2024

Forum Transgraniczne Werbkowice-Ugniw

Werbkowice

W dniach 9 – 11 lipca 2010 roku w ramach projektu „Współpraca transgraniczna Werbkowice – Ugniw” odbyło się Transgraniczne Forum: Przenoszenie „dobrych praktyk” współpracy i możliwości realizacji wspólnych projektów.

Konferencja była prezentacją najlepszych polskich praktyk w zakresie współpracy międzysektorowej, nowoczesnych metod zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, pozyskiwania funduszy dla ngo (non – governmental organization – organizacje pozarządowe).

Urząd Gminy Werbkowice składa serdeczne podziękowania uczestnikom Forum Transgranicznego, a w szczególności gościom z Ukrainy i zaprzyjaźnionego miasta Ugniw, samorządowcom z powiatu Hrubieszowskiego, przedstawicielom władz województwa, przedstawicielom przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, osobom fizycznym za ich wkład merytoryczny i aktywne uczestnictwo w forum.

Jesteśmy przekonani, że wymiana poglądów zaprocentuje w pracy naszej i ukraińskiej administracji, a także w rozwoju gospodarczym i społecznym sąsiadujących regionów.

Forum zorganizowane zostało dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Wsparcia Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug.

Info: UG w Werbkowicach
Foto: GOK w Werbkowicach