23 kwietnia 2024

Trwa nabór do służby w Nadbużańskim Oddziale SG

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie, wznowił przyjmowanie podań do służby. W 2017 roku planuje się przyjąć jeszcze 12 funkcjonariuszy w październiku oraz 28 w grudniu.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/komenda/praca-w-nosg/funkcjonariusze/17203,Funkcjonariusz-nabor.html

 

W ostatnio prowadzonym naborze, w 2016 roku, przyjęto do służby 80 osób wyłonionych spośród ponad 1500 kandydatów. 

 

źródło: NOSG