29 lutego 2024

Trwa rekrutacja do projektu Opiekun Osoby Starszej i Niepełnosprawnej

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża przypomina o trwającej rekrutacji do projektu „Opiekun Osoby Starszej i Niepełnosprawnej”.

Reklamy

 

Aktualnie prowadzimy nabór do ostatnich 4 grup, które w najbliższym czasie rozpoczną zajęcia w: Lublinie, Zamościu, Kraśniku i Chełmie. Dzięki zapewnieniu zwrotu kosztów dojazdu, w projekcie mogą uczestniczyć również osoby mieszkające w innych miejscowościach.

Projekt „Opiekun Osoby Starszej i Niepełnosprawnej” ma na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych 100 mieszkańców woj. lubelskiego poprzez kompleksowe przygotowanie ich do pracy w zawodzie opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych.

Reklamy

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

– mieszkają na terenie woj. lubelskiego

– mają 50 lub więcej lat

– są zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy nieprzerwanie od min. 12 miesięcy

– posiadają nadany przez PUP/MUP I lub II profil pomocy

– są zainteresowane podniesieniem kwalifikacji i podjęciem pracy w charakterze opiekuna osób starszych w jednym z oddziałów PCK lub w innej instytucji.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy także rolników i członków ich rodzin, prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzających odejść z rolnictwa, spełniających powyższe warunki.

Uczestnicy i Uczestniczki zostaną objęte kompleksowym wsparciem, które obejmuje:

1/ indywidualne spotkania z psychologiem i opracowywanie Indywidualnych Planów Działania – 6 godz./osoba,

2/ indywidualne spotkania z doradcą zawodowym – 6 godz./osoba (dla osób, u których zostanie zdiagnozowana taka potrzeba),

3/ profesjonalne szkolenia (150 godzin) podnoszące kwalifikacje zawodowe, przygotowujące do pracy jako Opiekun Osoby Starszej i Niepełnosprawnej. Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, kończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje,

4/ płatne 3-miesięczne staże zawodowe powiązane ze szkoleniem.

 

Osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie zapewniamy: 

  • ·         zwrot kosztów dojazdu na miejsce zajęć (z wyjątkiem dojazdu do miejsca odbywania stażu),
  • ·         wyżywienie podczas szkoleń,
  • ·         materiały dydaktyczne i pomocnicze,
  • ·         stypendium szkoleniowe,
  • ·         stypendium stażowe w wysokości 1750 zł netto/m-c,
  • ·         egzamin na zakończenie szkolenia i certyfikat,
  • ·         profesjonalną kadrę trenerów i doradców,
  • ·         badania lekarskie i ubezpieczenie na czas stażu,
  • ·         możliwość zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o uzupełnienie dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać ze strony http://www.lublin.pck.pl/pagesregion,409.html lub uzupełnić w jednym z oddziałów PCK. Wraz z dokumentami należy dostarczyć zaświadczenie z PUP/MUP.

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze Projektu (ul. Puchacza 6 w Lublinie, tel. 81 532 08 27, osoby kontaktowe: Dominika Janik-Lis i Kamil Raczyński) oraz w następujących oddziałach rejonowych PCK:

– w Chełmie: ul. Wolności 3a, tel. 82 564 24 19

– w Kraśniku: ul. Kwiatkowskiego 12, tel. 81 825 25 39

– w Zamościu: ul. Św. Piątka 24, tel. 84 639 27 11

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

źródło PCK Lublin