19 czerwca 2024

Trzeszczany: Konkurs na palmę wielkanocną

Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Trzeszczany do udziału w konkursie WIELKANOCNA PALMA.

Reklamy

Cel konkursu:
–       kultywowanie tradycji wielkanocnych
–       rozwijanie wyobraźni plastycznej
–       poszukiwanie nowych technik plastycznych

Warunki uczestnictwa:
–  praca powinna mieć formę przestrzenną,
–   technika wykonania i wielkość – dowolne.

Reklamy

UWAGA: ocenie konkursowej podlegać będą tylko prace indywidualne prace powinny być opisane: imię i nazwisko, dokładny adres, wiek uczestnika. Prace należy dostarczyć do GOK w Trzeszczanach do dnia 30.03.2012 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 2 kwietnia 2012 roku. Najładniejsze prace zostaną nagrodzone. Wszystkie prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej zorganizowanej w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzeszczanach.

Reklamy

Prace można odebrać w GOK do 30 kwietnia 2012 roku, po tym terminie prace przechodzą na własność organizatora.

Zapraszamy!