23 maja 2024

Mircze: Po rozmowach o EDD 2012 na Ukrainie

W Litoweżu na Ukrainie odbyło się pierwsze w tym roku międzynarodowe spotkanie organizatorów Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa Granica 835 Kordon Kryłów – Krecziv 2012. Do tej pory impreza odbywała się w sierpniu, ale przedstawiciele obydwu stron uzgodnili, że w tym roku odbędzie się ona 24 czerwca i będzie wpisana na listę imprez, towarzyszących mistrzostwom Europy w piłce nożnej, które również organizują wspólnie Polska i Ukraina.

Dni dobrosąsiedztwa będą nazwiązywać do EURO 2012 nie tylko datą, ale również elementami programu, w którym mają się znaleźć m.in. mecze z udziałem polskich i ukraińskich parlamentarzystów oraz samorządowców. Ponadto na czas trwania imprezy będą zainstalowane telebimy, na których kibice będą mogli śledzić zmagania piłkarskich drużyn. 

Zgodnie z tradycją podczas dni dobrosąsiedztwa będzie czynny most pontonowy i mobilne przejście graniczne. Nie zabraknie również występów znanych, historycznych grup rekonstrukcyjnych, wystaw twórczości lokalnych artystów oraz pikniku z tradycyjną kuchnią. Na zakończenie planowany jest pokaz sztucznych ogni i koncert gwiazdy, którą w tym roku, po polskiej stronie Bugu, będzie zespół KOMBII. 

Z okazji tegorocznej imprezy redakcja Kuriera Lubelskiego przygotowuje specjalne wydanie gazety, poświęcone Europejskim Dniom Dobrosąsiedztwa, które po stronie ukraińskiej będzie rozdawane bezpłatnie. 

Dalsze szczegóły programu będą omawiane na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się 20 kwietnia tym razem w Mirczu. 

Podczas spotkania w Litoweżu polską stronę reprezentowali: prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza ksiądz Stefan Batruch, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Maciej Zięba, wicekonsul generalny RP w Łucku Krzysztof Wasilewski, wójt gminy Mircze Lech Szopiński, jego zastępca Sławomir Marciniuk, kierownik Referatu Promocji Jolanta Stolarczyk, sekretarz powiatu hrubieszowskiego Tomasz Ożóg, a także przedstawiciele straży granicznej major Wioletta Żakowiecka-Górnik i major Sławomir Olszewski oraz kierownik oddziału celnego w Zosinie Ryszard Krawczuk. 

Spotkanie prowadził dyrektor departamentu ds. współpracy międzynarodowej i europejskiej integracji Wołyńskiej Państwowej Administracji w Łucku Andriej Łomaga, któremu towarzyszyli: 
przewodnicząca Rejonowej Administracji Państwowej w Iwaniczach Lidia Tomaszewska, przewodniczący Rady Rejonowej w Iwaniczach Aleksander Stadnik, mer Nowowołyńska Wiktor Sapożnikow ze swoim zastępcą oraz przedstawiciele służb granicznych i celnych ze Lwowa. 


Źródło: ias24.eu