Trzeszczany: Podsumowanie roku kulturalnego

W dniu 20 czerwca w Domu Kultury w Nieledwi odbyło się zakończeniu roku kulturalnego 2011/2012 Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach.

Reklamy

Na spotkanie przybyli Wójt Gminy Trzeszczany Pan Mirosław Kutera, uczestnicy zajęć (stałych form pracy GOK) wraz z opiekunami. Uroczystość prowadziła pani dyrektor GOK Pani Stanisława Stachowiak, która dokonała prezentacji stałych form pracy. Następnie odbyła się część artystyczna, w czasie której prezentowały się dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia GOK prowadzone przez poszczególnych instruktorów:

– Małgorzatę Szajuk

– Dorotę Borys

– Arkadiusza Pydyś.

Na część artystyczną złożyły się:

– Teatrzyk Lalkowy,

– Koncert gitarzystów i pianistów,

– Dziecięce Zespoły  Tańca Towarzyskiego z Nieledwi i Trzeszczan,

– Występ zespołu „Stokrotki”, kończący część artystyczną.

Uczestnicy zajęć otrzymali pamiątkowe dyplomy i gratulacje. Następnie wszyscy zostali zaproszeni na drobny poczęstunek. Cała uroczystość została uwieczniona na fotografiach dzięki uprzejmości Pana Marka Rysia Prezesa Towarzystwa Fotograficznego Ziemi Hrubieszowskiej.

 

Od września GOK prowadził następujące stałe formy pracy, czyli odbywające się cyklicznie:

– Kółko plastyczno-rękodzielnicze w Nieledwi

– Kółko plastyczno-rękodzielnicze w Trzeszczanach

– Kółko animacyjno-integracyjne w Trzeszczanach

– Teatrzyk Lalkowy w Trzeszczanach – opiekunem wszystkich tych zajęć jest instruktor GOK Pani Małgorzata Szajuk

– Indywidualna nauka gry na instrumentach – gitara, pianino

– Zespół „Stokrotki” składający się z członkiń KGW Nieledew, opiekunem tych grup jest instruktor GOK Pan Arkadiusz Pydyś

– GOLD GROUP Dziecięca Grupa Tańca Towarzyskiego w Nieledwi

– Dziecięca Grupa Tańca Towarzyskiego w Trzeszczanach (młodsza)

– Dziecięca Grupa Tańca Towarzyskiego w Trzeszczanach (starsza)

– Aerobik w Trzeszczanach i w Nieledwi – opiekunem tych grup jest instruktor GOK Pani Dorota Borys

– Klub Seniora, którego przewodniczącą jest Stanisława Paterak, a opiekunem ze strony GOK-u bibliotekarz Pani Zofia Bobowska.

Gminny Ośrodek Kultury to również Gminna Biblioteka Publiczna w Trzeszczanach i jej filia
w Nieledwi. Biblioteka bierze udział w Ogólnopolskim Programie Rozwoju Bibliotek. Dzięki uczestnictwu w programie biblioteka otrzymała licencję na program do nauki języka angielskiego dla dzieci „Fun English”. Z Trzeszczan do Wielkiego Finału zakwalifikowały się 4 osoby, z Nieledwi 8. Dyplomy i certyfikaty za udział w Wielkim Finale wręczyła Pani Zofia Kowalska. 

Stałe formy pracy biblioteki to:

– „Bajeczne spotkania z biblioteką”, podczas których czytamy dzieciom bajki i organizujemy gry i zabawy ruchowe, oraz wizyty przedszkolaków w Bibliotece na projekcji bajek – spotkania te prowadzą bibliotekarze Pani Zofia Kowalska i Pani Joanna Kons.

 

Info i foto: GOK Trzeszczany